رييس جمهور اوباما روز سه شنبه (١٠ ژانويه) سخنراني خداحافظي قدرتمندي در  شيكاگو ايراد نمود و اين سخنراني را پاياني به تفرقه كنوني ناميد كه  ايالات متحده را در برگرفته است.

اين سخنراني كمتر از دوهفته پيش از زماني رخ داد كه رييس جمهور دموكرات اين شغل را به  دونالد ترامپ جمهوري خواه تحويل دهد.

اوباما نخستين رييس جمهور در تاريخ مي باشد كه بطور عمومي از  ازدواج همجنس حمايت مي كند، و به دستاوردها و  برابري دگرباشان چندين بار در طول سخنراني اش اشاره نمود.

اوباما گفت : “به مدت ٢٤٠ سال، درخواست كشور ما براي شهروندي كارساز بوده است و هدف آن هر نسل جديد در اين كشور است.”

“اين چيزي است كه منجر شد تا وطن پرستان جمهوري را بر استبداد انتخاب كنند، پيشگامان با زحمت به غرب حركت كنند، بردگان با شجاعت براي مسير موقت به آزادي مبارزه كنند.”

اين چيزي است كه مهاجران و پناهجويان را از ميان اقيانوس ها و رودخانه “ريو گراند” به اينجا كشاند، زنان را تشويق كرد به صندوق هاي راي برسند، به كارگران قدرت داد كه سازمان تشكيل دهند. به اين دليل است كه سربازان ايالات متحده در ساحل اوماها، جزيره آیوجیما،  عراق و  افغانستان زندگي شان را دادند و اينكه چرا مردان و زنان از سلما تا استون وال آماده شدند تا شهرونديشان به آنها داده شود.”

اوباما در گفتگو درباره اين فرايند در طول دو دوره اش گفت :”اگر من هشت سال پيش به شما گفته بودم كه آمريكا يك پسروي بزرگ را معكوس مي كند، صنعت خودروي ما را راه اندازي مي كند، و طولاني ترين گستره ايجاد شغل در تاريخمان را بنا مي كند..اگر به شما گفته بودم كه ما فصل جديدي با مردم  كوبا باز مي كنيم، برنامه سلاح هاي هسته اي  ايران را بدون شليك يك گلوله تعطيل مي كنيم، و مغز متفكر ١١ سپتامبر را از سر راه بر مي داريم و حق بيمه سلامت را براي ٢٠ ميليون شهروند ديگرمان تضمين مي كنيم، شما ممكن بود بگوييد كه دورنما و نگرش هاي ما كمي بيش از حد بالا قرار گرفته است.”

اوباما عليه  تبعيض صحبت نمود و خواستار حفظ قوانين عليه تبعيض در استخدام، مسكن، آموزش و سيستم عدالت كيفري شد.

او گفت :”اما قوانين كافي نخواهند بود. قلب ها بايد تغيير كنند.”

“اگر دموكراسي ما قرار است در اين ملت طور فزاینده ای متنوع كارساز باشد، هر كدام از ما بايد سعي كنيم تا به توصيه آتيكوس فينچ، يكي از شخصيت هاي بزرگ در ادبيات داستاني آمريكا گوش فرا دهيم، كه گفت :”شما هرگز يك فرد را براستي درك نمي كنيد تا زماني كه چيزهايي از نقطه نظر او را در نظر بگيريد… تا زماني كه شما وارد ذهنش شويد و در آن سير كنيد.”

او از سياهان و ديگر اقليت ها خواست تا مبارزهايشان را براي عدالت با چالش هايي پيوند دهند كه افراد بسياري در اين كشور با آن مواجه هستند :” پناهجويي،  مهاجرت، فقر روستايي، آمريكاييان  دگرجنس گونه و همچنين مرد سفيد پوست ميان سني كه از خارج ممكن است به نظر برسد كه انگار او تمامي مزايا را كسب كرده است، اما چه كسي جهان او را با تغيير اقتصادي، فرهنگي و تكنولوژي، واژگون شده مي بيند.”

مبارزه هاي جهاني

اوباما همچنين از نقش آمريكا در جهان صحبت كرد و مي گويد كه ايالات متحده نمي تواند از مبارزه هاي جهاني عقب بكشد، مبارزه براي گسترش  دموكراسي، و  حقوق بشر،  حقوق زنان و  حقوق دگرباشان – مهم نيست چقدر تلاش هاي ما ناكامل است، مهم نيست چقدر ناديده گرفتن چنين ارزش هايي مصلحت آميز به نظر برسد.

“اگر گستره آزادي و احترام به حاكميت قانون سراسر جهان كاهش يابد، احتمال جنگ در بين كشورها و بين آنها بيشتر مي شود و آزادي خود ما در نهايت تهديد خواهد شد.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر

فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وبسايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/president-obama-includes-lgbti-gains-in-farewell-address/ gs.0N4M248

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)