در حالي كه كشورهاي ديگر در اروپا يك استواري يا افت در تشخيص HIV خود مي بينند، كشوري كه بطور قابل توجهي روند متفاوتي را طي مي كند روسيه است.

اين كشور (با جمعيت ١٤٤ ميليون) در سال ٢٠١٥ تعداد ٩٨١٧٧ تشخيص جديد HIV ثبت نمود. اين رقم ١٥٪‏ افزايش در آمار ٢٠١٥ خود داشته است.

بر طبق سايت “ايدزمپ”، اين افزايش در روسيه يك عامل بزرگ در آمار و ارقام اروپا براي افزايش تشخيص هاي جديد به ميزان ٨٪‏ مي باشد – در زماني كه كشورهايي مانند  فرانسه و  اسپانيا در آمارشان شاهد كاهش بودند.

روسيه در حال حاضر سبب ٦٤٪‏ تمامي موارد HIV در اروپاست، كه بالاتر از ٦٠٪‏ در آمار و ارقام پيشين ايدزمپ مي باشد. روسيه نشان داده است كه بيش از يك ميليون نفر از شهروندانش يا ٨٪‏ جمعيت بزرگسالانش مبتلا به HIV هستند.

بعضي تخمين مي زنند كه اين آمار بالاتر است، در حدود ١.٥ ميليون نفر.

مواد مخدر بطور گسترده مسئول همه گيري HIV در روسيه است. در سال ٢٠١٤، مركز ايدز فدرال روسيه گفت كه  مواد مخدر داخل وریدی ٥٨٪‏ انتقال HIV را به خود اختصاص داده است.

به هر حال، با وجود اين، دولت روسيه به طور گسترده اي از فقدان سياست موثرش در مقابله با HIV انتقاد كرده است. برخلاف كشورهاي ديگر اروپايي، اين كشور گرايش ندارد كه تلاش كند تا مواد مخدر تزریقی را با داروی خوراکی مانند  متادون جايگزين كند. اين كشور همچنين به سختي هر گونه بودجه اي به برنامه های تبادل سوزن داده است.

پس از استفاده كنندگان مواد مخدر، كارگران جنسي  دگرجنسگرا و مشتريانشان بيشتر عفونت هاي HIV در روسيه را تشكيل مي دهند، تنها حدود ١.٥٪‏ به دليل مرداني است كه با مردان  رابطه جنسي دارند.

در مقابل، در  انگلستان، ٦٠٩٥ نفر در سال ٢٠١٥ با HIV شناخته شدند (كاهش جزيي از ٢٠١٤) كه ٥٤٪‏ مردان  همجنسگرا و  دوجنسگرا بودند.

ايدزمپ خارج از روسيه افزايشي در تعداد  همجنسگرايان مرد و  دوجنسگرايان مرد مي دهد كه در شوق اروپا به HIV آلوده شدند : ٤٪‏ در سال ٢٠١٥.

اين نشان دهنده يك افزایش ده برابر از ده سال پيش مي باشد.

به هر حال، به دليل اينكه گرايش هاي  همجنسگراستيز در بيشتر اين كشورها ادامه دارد و ايستادگي مي كند، ايدزمپ نتيجه مي گيرد، “اين افزايش ها ممكن است تنها نشان دهنده اين است كه مردان بيشتري با HIV مثبت آماده شدند تا بپذيرند كه آنها از مردان ديگر HIV گرفتند.”

“متيو هادسون” مدير اجرايي انتشارات “نام” به GSN گفت :”تعداد بالاي موارد HIV در روسيه با ننگ همراه شد و با  همجنسگراستيزي تشويق و برانگيخته شد.”

“كمتر از نيمي از افرادي كه با HIV تشخيص داده شدند دسترسي به داروهايي ندارند كه HIV را درمان مي كند و همچنين خطر انتقال بعدي را كاهش مي دهد. دولت و كليسا باور دارند كه ارزش هاي جامعه سنتي بايد اساس پيشگيري باشند و بسيار كم براي مبارزات پیشگیری از HIV صرف شده است.”

“تعداد موارد HIV كه به رابطه جنسي همجنسگرا نسبت داده شده اند بطور شگفت انگيزي كم مي باشد، اگرچه احتمالا در نتيجه ارائه ي كم گزارش است. محيط همجنسگراستيز كه در روسيه غالب مي باشد بدين معناست كه  مردان همجنسگرا و  دوجنسگرا به احتمال كمتري درباره  ميل جنسي شان آزاد هستند.”

تركيه و  ايرلند گزارش افزايش بطور قابل توجهي ارائه دادند.

بيرون از  اروپاي شرقي، آمار و ارقام همچنين يك افزايش قابل توجه HIV در تركيه را نشان مي دهند.

اين كشور در سال ٢٠١٥، گزارش ٢٩٥٦ مورد جديد را ارائه داد – يك افزايش عظيم ٦٢٪‏ از سال ٢٠١٤.

به هر حال، با توجه به اينكه جمعيت تركيه قابل مقايسه با انگلستان است (٧٥ ميليون)، اين آمار يك بخش آماری کوچک از جمعيت را از كل نشان مي دهد.

ايرلند همچنين شاهد افزايش ٤٧٪‏ در HIV از ٢٠١٤ تا ٢٠١٥ بود، اين افزايش بيشتر در مورد مردان همجنسگرا بود.

فرانسه كاهش چشمگيري را گزارش مي كند.

اسپانيا و ايتاليا هر دو كاهشي در تعداد افرادي كه به HIV آلوده شدند را گزارش داد.

قابل توجه ترين كاهش در فرانسه است. اين كشور يك افت ٤٠٪‏ در مردان  همجنسگرايي كه تشخيص داده شدند را گزارش نمود. در كل، تعداد مردان همجنسگراي تشخيص داده شده در فرانسه در حدود يك سوم تعداد در انگلستان است، عليرغم اينكه نيز يك جمعيت قابل مقايسه وجود دارد.

فرانسه در دسامبر ٢٠١٥ نخستين كشور خارج از  ايالات متحده شد كه درمان “PrPE” را بطور گسترده براي كساني فراهم نمود كه به آن نياز دارند. مبارزان  بهداشت جنسي خوشبين هستند كه آمار و ارقام ٢٠١٦ كشور ممكن است كاهش بيشتري در تشخيص هاي HIV نشان دهد.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/two-thirds-hiv-europe-russia/ gs.96eSCVs

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)