ايالت استرالياي جنوبي سياست جديدي را اعلام كرده است تا تجربه دانش آموزان دگرجنس گونه مدرسه را بهبود دهد.

سياست جديد دانش آموزان را مجاز مي كند كه از دستشويي مناسب  جنسيت استفاده كنند، از نام هاي ترجيحي شان استفاده كنند و يونيفرم هاي مناسب با  هويت جنسيتي شان بپوشند.

وزارت آموزش و پرورش استرالياي جنوبي سياست جديد را اين هفته اعلام كرد.

همچنين حقوق داده شده به دانش آموزان دگرجنس گونه در مدرسه را گسترش داد، با جنسيتي كه دانش آموزان با آن در اردوگاه هاي مدرسه يا دور از محوطه هاي مدرسه شناسايي مي شوند.

بنا بر اعلام اين وزارت، سياست جديد رفتار سازگار معلمين و رهبران مدرسه را با دانش آموزان دگرجنس گونه تضمين خواهد.

“آن ماري هايس” مدير اجرايي خدمات ايالتي و توسعه كودك گفت :”تفاوت اين است كه اين قانون آشكارا آنچه كه از مدرسه ها نياز است را بيان مي كند.”

“ما تعدادي بازجويي و پرس و جو از مدرسه ها و والدين داشتيم و ما بايد كاملا روشن مي كرديم كه نيازهاي قانوني مان چه بود و چگونه مدرسه ها آنها را وضع كنند و به ويژه از اصول حمايت كنند و همچنين اينكه خانواده ها چه انتظاري از مدرسه ها مي توانند داشته باشند.”

او نگراني هايي نسبت به كساني كه مخالف اين سياست هستند بيان نمود، هايس گفت كه رهبران مدرسه ها تضمين خواهند داد كه دانش آموزان نبايد قادر باشند كه وانمود كنند دگرجنس گونه باشند تا از اين سياست سواستفاده كنند تا وارد رتختكن هاي همشاگردي هايشان بشوند.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2017/01/04/south-australia-just-announced-a-brilliant-new-policy-protecting-trans-students-rights/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)