فرماندار ويرجينيا يك دستور اجرايي حفاظت از حقوق دگرباشان در مكان هاي عمومي را امضا نموده است.

فرماندار “تري مك اوليف” دستور اجرايي ٦١ را امضا نمود كه از حقوق دگرباشان در مكان هاي عمومي حفاظت مي كند.

اين فرمان اجرايي حفاظت هاي از پيش موجود بر پايه  گرايش جنسي و  هويت جنسيتي براي كاركنان ايالت به پيمانكاران و در ارائه خدمات دولتي را گسترش مي دهد.

اين اقدام توسط  كمپين حقوق بشر تجليل شد.

“جودي وينترهوف” معاون ارشد كمپين حقوق بشر براي سياست و امور سياسي گفت :”در حالي كه سياستمداران ضد برابري در حال معرفي قانوني هستند كه افراد  دگرباش را هدف قرار مي دهد، فرماندار مك اوليف عليه  تبعيض ايستاده است و پيام روشني براي كسب و كارها ارسال مي كند كه ويرجينيا براي كسب و كار آزاد است و از همه استقبال مي كند.”

“اين فرمان اجرايي كمك خواهد نمود تا تضمين دهد پيمانكاراني كه با اين ايالت كسب و كار مي كنند از وجوه مالیات دهندگان براي تبعيض عليه افراد دگرباش استفاده نمي كنند. فرماندار مك اوليف يك قهرمان براي  برابري است و به رهبري مسير رو به جلو در مبارزه ادامه مي دهد تا تضمين كند با همه مردم ويرجينيا صرف نظر از اينكه چه كسي هستند و عاشق چه كسي مي باشند، يكسان با شرافت و احترام رفتار مي شود.”

فرماندار مك اوليف اوايل اين هفته قول داد كه يك لايحه دستشويي ضد دگرجنس گونه پيشنهادي را رد كند. اين قانون پيشنهادي ويرجينيا، اچ بي ١٦١٢، توسط “باب مارشال” قانونگذار حزب جمهوري خواه مطرح شد.

اين قانون ظاهرا توابعي است كه افراد  دگرجنس گونه را از استفاده از دستشويي هاي عمومي در ساختمان هاي ايالتي منع مي كند، اما محتواي واقعي اين قانون هولناك تر است.

يك بند اين قانون مدرسه ها را مجبور مي كند كه والدين هر كودكي كه درخواست مي كند تا با نام يا  جنسيت متفاوتي او را صدا كنند را آگاه كنند حتي اگر كودك در خفا باشد يا از يك واكنش خشونت آميز در خانه بترسد.

اما اگر فرماندار تري مك اوليف روي قولش بماند، لايحه مارشال ممكن است در تبديل به قانون دچار مشكل شود.

“برايان كوي” مدير ارتباط مك اوليف در پاسخ به لايحه پيشنهادي گفت كه او هر تلاشي براي قانوني كردن اين لايحه را رد خواهد نمود.

كوي گفت :”فرماندار مك اوليف روشن كرده است كه او هر لايحه اي كه حقوق مردم ويرجينيا را بر پايه گرايش جنسي يا هويت جنسيتي محدود كند، رد خواهد كرد.”

كوي در ادامه به اچ بي٢  كاروليناي شمالي اشاره كرد كه براي اين ايالت رويدادهاي بسيار ورزشي و موسيقي مهمي گران تمام شد و كسب و كارهاي بزرگ را برانگيخت تا اين ايالت را تحريم كنند.

“همانطور كه ديديم اين لايحه ها در كاروليناي شمالي نه تنها  حقوق مدني را مختل نمود بلكه شغل ها را از بين برد. فرماندار اميدوار است كه جمهوري خواهان در مجمع عمومي اين لايحه هاي ضد توليد را حذف خواهند نمود و تمركزشان را به سمت ساختن يك اقتصاد ويرجينياي قويتر و برابرتر برمي گردانند.”

همانطور كه فرماندار دن پاتريك گفت  تگزاس نيز ممكن است لايحه دستشويي اش را ارائه دهد و اقدام هايي براي معرفي چنين لايحه اي يك اولويت در جلسه قوه قانونگذاري جديد خواهد بود.

ماه گذشته يك مصاحبه مطبوعاتي توسط اتحاديه كسب و كار برگزار شد كه نتيجه هاي يك بررسي را اعلام كرد كه تخمين زد اگر تگزاس لايحه دستشويي اش را تصويب كند، ١٠٠ هزار شغل و ٨ ميليارد دلار در اقتصاد اين ايالت از دست خواهد رفت.

به معناي واقعي كلمه، قانون پيشنهادي ويرجينيا نيازمند اين است كه كلاب هاي استريپ تنها نيازهاي زنان را برآورده كنند.

سازمان برابري ويرجينيا گفت :”با يكديگر ما يك لايحه كوچكتر را سال گذشته شكست داديم و با يكديگر اين يكي را نيز شكست خواهيم داد. پس از آنچه ما در كاروليناي شمالي شاهد بوديم، تمامي اعضاي مجمع عمومي بايد فورا مخالفتشان را با اين لايحه ابراز كنند.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2017/01/05/virginia-governor-signs-executive-order-protecting-lgbt-people/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)