پایگاە خبری-تحلیلی روژ گفتگوی زیر را برای اطلاع خوانندگان از تفکرات مردی ترجمه کردە است که بیش از شش دهه از عمر خود را چه به عنوان مجری و چه به عنوان مشاور و سیاست ساز در دیپلماسی ایالات متحدە امریکا صرف کردە است. ترجمه این متن به طور قطع به معنی تائید تفکرات و سوگیری های سیاسی او نیست بلکه صرفا کاری ژورنالیستی برای فهم زوایایی از رویدادهای قرن گذشته و برنامههای احتمالی دولت ترامپ در آیندە با عینک اوست. این مصاحبه ها پیش و پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ٢٠١۶ ریاست جمهوری آمریکا و در چندین جلسه صورت گرفته است. تحریریه پایگاە خبری-تحلیلی روژ ژانویه ٢٠١٧

لینک دانلود:
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=101013

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)