پایگاە خبری-تحلیلی روژ گفتگوی زیر را برای اطلاع خوانندگان از تفكرات مردی ترجمه كردە است كه بیش از شش دهه از عمر خود را چه به عنوان مجری و چه به عنوان مشاور و سیاست ساز در دیپلماسی ایالات متحدە امریكا صرف كردە است. ترجمه این متن به طور قطع به معنی تائید تفكرات و سوگیری های سیاسی او نیست بلكه صرفا كاری ژورنالیستی برای فهم زوایایی از رویدادهای قرن گذشته و برنامههای احتمالی دولت ترامپ در آیندە با عینك اوست. این مصاحبه ها پیش و پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ٢٠١٦ ریاست جمهوری آمریكا و در چندین جلسه صورت گرفته است. تحریریه پایگاە خبری-تحلیلی روژ ژانویه ٢٠١٧

لینك دانلود:
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=101013

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)