« رهبرِ سفله»
دعوت به دین کن و خود دین خوش باش
یک ریش می گذار و به ریشه تو هیچ باش
در جمع پاره کن ز حقیقت گلوی خویش
آسوده دار خلوت و در فکر خویش باش
توجیه اصل اول این راه خوشگل است
برهانِ ذهنِ بسته و وجدانِ خویش باش
انسانیت و رحم یک احساس بیش نیست
تو عاقل و مدبر و اندیشه کیش باش
سَدی بکش به راهِ هرآنکس که با تو نیست
لذت ببر از این عمل و خود به پیش باش
با کم بساز بهر تو میلیارد کافی است
از فرط قانعی تو به دنبال بیش باش
صد عیب اگر به پای بُود تا به سر تو را
تو عیب سازِ مردمِ از بد پریش باش
این رسم زندگانی در این دارِ فانی است
با میش شیر باش و با شیر میش باش

شعر از مهندس شاهین میر محمد حسینی

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com