قاضی های فدرال افراد دگرجنسگونه را از حفاظت های مراقبتی اوباما باز داشتند.

یک قاضی فدرال در تگزاس به دادگاهی دستور داده است که مانع از حفاظت های ضد تبعیض تحت قانون مراقبت مقرون به صرفه برای خدمات مربوط به سلامت دگرجنس گونه و سقطجنین شود.

بنا بر گفته “رید او کانر” قاضی منطقه، این قانون تعصبجنسی را تعریف می کند که شامل “تبعیض بر پایه هویتجنسیتی و پایان دادن به بارداری است.”

او همچنین گفت که این قانون دادرسی اداری را نقض می کند که بر ساختن قانون حاکم است.

“او کانر” این حکم را تنها یک روز پیش از این صادر کرد که سیاست جدید که از پیش تعیین شده موثر واقع شود.

این حکم پس از این آمد که شاکیان از تگزاس و هفت ایالت دیگر و سه گروه بهداشت و درمان مسیحی قوانین جدید را به چالش کشیدند.

این گروه ها گفتند که این قانون بیمارستان ها و پزشکان کاتولیک را مجبور خواهد نمود که خدمات تغییرجنسیت انجام دهند که خلاف مذهبشان است.

آنها اصرار نمودند که قانون جدید آنها را ملزم می کند که پوشش های بیمه را برای تغییر جنسیت ها و سقط جنین ها صرف نظر از باورهای مذهبی مخالفشان یا قضاوت پزشکی، فراهم و اجرا کنند.”

این قاضی حکم داد که شاکیان احتمال دارد که بر این ادعایشان در دادگاه چیره شوند که سیاست جدید از حقوق تامین کنندگان بهداشت و درمان خصوصی تحت قانون تجدید آزادی مذهب تجاوز می کند.

“کتی هیل” سخنگوی کاخسفید از این ممنوعیت پرده گشایی کرد.

او گفت :”تصمیم امروز یک شکست است، اما امیدوارانه یک تصمیم موقتی است، زیرا تمامی آمریکاییان – صرف نظر از جنس یا گرایشجنسی شان – باید دسترسی به برابری، مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه بدون تبعیض داشته باشند.”

اوایل امسال، این قاضی در مورد سیاستی جداگانه حکم داد. او حکم داد که این سیاست که مدرسه های دولتی را ملزم می کند تا به دانش آموزان دگرجنس گونه اجازه دهند تا از دستشویی مورد انتخابشان استفاده کنند باید دور انداخته شود.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

‏‎ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سایت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سایت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/home

اینستاگرام ما:

‏dharmamartia

توییتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎کانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همکاران ما:

‏‎‏رسانه همیاری:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سایت خودنویس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سایت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

 

‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2017/01/01/federal-judge-blocks-transgender-people-from-obamacare-protections/?utmsource=PNFB&utmmedium=SocialFB&utmcontent=FBMB&utmcampaign=PNFacebook

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)