يك كلينيك جنسيت در كپنهاگن از ماه ژانويه كه آغاز به ارائه هرموندرماني نمود، به بيش از تعداد كودكاني كه انتظار مي رفت كمك كرده است.

اين كلينيك به دليل تعداد كودكاني كه به دنبال خدماتش هستند، متعجب شده است.

كلينيك سكسولوژي در ژانويه ٢٠١٦ آغاز به ارائه هرمون درماني براي كودكان داراي بيقراريجنسيتي نمود. اين كلينيك از پيش، پيش بيني نموده بود كه تاحدود ٥٠ جوان در طول اين دوره از سال به دنبال خدماتش خواهند بود.

به هر حال، آمار در تابستان از اين حد گذشت و در حال حاضر انتظار مي رود كه اين كلينيك تقريبا ١٣٠ نفر را تا پايان امسال درمان كرده است.

در كشور دانمارك، كودكان از سن ١٢ به بالا مي توانند درخواست جلوگيري كننده هاي هرموني براي مسدود كردن بلوغ بدهند. تاثيرهاي چنين درماني برگشت پذير هستند.

آنها در سن ١٦ سالگي مي توانند يك دوره درمان را آغاز كنند كه برگشت پذير مي باشد. قانون گذاران دانماركي در ماه مي اعلام كردند كه آنها “دگرجنس گونه بودن” را از طبقه بندي ليست اختلال هاي روحي برداشته اند – حركتي كه از طرف بسياري از مدافعان دگرجنسگونه مورد استقبال قرار گرفت.

سخنگويي از گروه مدافع دگرباشان دانمارك گفت كه آنها با افزايش تعداد جواناني كه به دنبال درمان هستند، متعجب نشده اند.

“ليندا تور پيدرسون” از ريتزا، آژانس خبري دانمارك، گفت :”تعداد بالاي درخواست ها در اين كشور شمالي به دليل اين است كه ما بسيار دير اين درمان را آغاز نموده ايم. در حال حاضر تعداد بسيار بيشتري از كودكان مي توانند براي روشن كردن اينكه آيا آنها خواهان درمان هستند و اين درمان را در زماني كه بلوغ به آنها هنوز آسيب نزده است، كمك بگيرند.

افزايش جهاني در افرادي كه به دنبال درمان جنسيت هستند.

افزايش تعداد جواناني كه به دنبال هرموندرماني هستند در ديگر كشورها نيز مورد توجه قرار گرفته است.

كلينيكي در سوئد مي گويد كه چهار كودك را در سال ٢٠١٢ درمان كرده است، اما اين تعداد در سال ٢٠١٦ به ٢٠٠ نفر افزايش يافته است.

كلينيك تاويستوك در لندن – تنها كلينيك جنسيت انگلستان ويژه جوانان – مي گويد كه هر ساله شاهد افزايش ٥٠٪‏ در تقاضا براي خدمات از سال ٢٠١٠ بوده است.

جريان اصلي آگاهي درباره حقوق دگرجنس گونه تا حد زيادي در سال هاي اخير افزايش يافته است، و توسط چهره هاي مردمي افراد مشهوري مانند لاورنكاكس و كايتلينجنر مورد كمك قرار گرفته است.

اين افزايش آگاهي همچنين سبب واكنش شديدي در بعضي كشورها شده است، مانند معرفي لايحه هاي دستشويي مشاجره برانگيز در بعضي ايالت هاي ايالاتمتحده.

مجله نشنالجئوگرافيك در ژانويه ٢٠١٧ دختر ٩ ساله دگرجنس گونه اي را بر روي جلد مجله به تصوير مي كشد. اين حركتي است كه بازخورد فوق العاده اي – هم منفي و هم مثبت – در انتشارات از طرف خوانندگان كسب نمود.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

 ‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

 ‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/home

اينستاگرام ما:

‏dharmamartia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:
www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/denmark-copenhagen-gender-clinic/gs.Pqq8qaY

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)