دست کم ۷۴ شهروند کرد در یک ماه به طرق مختلف از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با بازداشت، تهدید و یا زندان روبرو شده و‌ یا در زندان تحت شرایط بدی به سر میبرند.
دست کم ۲۰ تن با اعدام، قصاص و یا قطع عضو روبرو شده اند.
حداقل ۷ کولبر کشته و یا زخمی شده اند.
دست کم سه کارمند و استاد دانشگاه به دلیل گرایشات سیاسی، با اخراج و یا تهدید روبرو شدند.
در گزارش ماهانه ی مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، تفصیلات آمده است.
لینک زیر؛
http://mafnews.net/wp-content/uploads/2017/01/Mafnews-Dezember-2016.pdf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)