دربارۀ امپریالیزم: گفتگو با تراب ثالث؛ سومین بخش از مجموعه گفتگوهایی دربارۀ امپریالیزم

در بخش نخست این گفتگو تراب ثالث ریشه های تاریخی تئوری امپریالیزم و سهم لنین و دیگران را در شکل گیری تئوری کلاسیک امپریالیزم شرح می دهد، در بخش دوم به نتایج سیاسی تئوری لنین و سهم ویژۀ تروتسکی در تکامل تئوری امپریالیزم اشاره می کند و پس از آن در بخش سوم دربارۀ مراحل رشد اقتصاد جهانی و مرحلۀ بعد از جنگ توضیحاتی ارائه می کند، سپس در بخش آخر به مرحلۀ اخیر اقتصاد جهانی، نقد تئوری های پس از جنگ، جهانی شدن سرمایه داری و مبادلۀ نابرابر می پردازد و بحث را با جمع بندی ملزومات درکی انقلابی از تئوری امپریالیزم در چارچوب فهم درست اقتصاد جهانی به پایان می رساند.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com