وقتی‌ انسان شرف و هرچه که باعث فرق بین انسان و حیوان میشود
را میفروشد یا کنار می‌گذرد دیگر نام آن انسان نیست بلکه نام آن از پست‌ترین مخلوقات هستی‌ هم کمتر است
زیرا حیوان هم از آن درجهٔ بالاتر است
ماجرا از آنجا شروع شد که
سردار بسیجی‌ ولایت مدار و ذوب شده در ولایت آقای سعید قاسمی
در طی‌ سخنرانی‌‌های مختلف به خانواده هاشمی رفسنجانی و به خصوص فائزه هاشمی‌ بد و بیراه میگفت و در تمام سخنرانی‌ یا بهتر بگم لجن پراکنی مدام میگفت این زن را دستگیر کنید
تا بحساب آقای هاشمی‌ برسیم
خلاصه ماجرا آنقدر کش پیدا کرد که فائزه دادگاهی و محکوم به ۶ ماه حبس شد
آقای قاسمی شرط بندی کرد که اگر فائزه هاشمی‌ فقط و فقط یک روز در زندان برود ریشش را میزند
خانم هاشمی‌ به زندان رفت ولی‌
ریشهای کثیف سردار بسیجی‌ ذوب شده در ولایت سر جایش ماندها
تازه وقتی‌ گفتتند که باید این کار رو بکنید گفت او به اوین رفته هتل اوین نه زندان اوین
آقای سردار حرف مرد یکی‌ است
حالا این به کنار در تازه‌ترین لجن پراکنی هایش به شهید ندا آقا سلطان بیگناه می‌گوید فاحشه!
ندائی که بی‌ هیچ گوناهی‌ در وصط خیابان جان داد
ندائی که تا به امروز حتی پرونده قضا یئ مورد برسی‌ قرار نگرفته
ندائی که کلّ دنیای مظلومیتش را دیدن و اعتراض کردند
ندائی که جرمش زیبا بودن و زن بودن بودن
آقای قاسمی
فاحشه آن نیست که طن میفروشد برای نان
فاحشه آن است که شرف میفروشد برای رئیسش
سید علی‌ خامنه‌ای حسینی
خجالت بکش اگر می‌دانی خجالت چیست
شیدا کاشانی
فعال حقوق زنان و کودکان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)