iran
امروز درنتیجه‎ی سیاست های ضد مردمی و ضد ملی رژیم، اکثریت مردم به تنگ آمده و به دنبال فرصتی برای ابراز خشم و نفرت خود از این رژیم بوده. حکومت اسلامی در ایران در این سی هشت سال گذشته به حقوقِ بر حق مردم هیچ توجهی نداشته و زمانی که اقشار مختلف جامعه برای دستیابی به مطالبات خود، دست به اعتراضات زدنند با سرکوب نیروهای نظامی و انتظامی مواجه شدند. اما افزایش ۶۹% اعتراضات اجتماعی نشان داد که سرکوب و ایجاد رعب و وحشت نمی تواند مردم را از خواست های به حق شان باز دارد.
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور هر روز رو به وخامت بیشتری می رود. وضعیت زندگی میلیون ها مردم ایران از اقشار مختلف اعم از کارگر و کارمند و… بدتر و بدتر می شود. این در حالیست که حاکمیت بودجه ی سال ۹۶ کشور را به سوی تقویت نهادهای نظامی(صد و بیست هزار میلیارد تومان/مشرق)، انتظامی(دویست و سی و چهار میلیارد و دویست وپنجاه و یک میلیون تومان/فرارو)، امنیتی و اطلاعاتی(پانصد و شصت و هشت میلیارد و نهصد و سی و سه میلیون تومان/فرارو) و اماکن مذهبی(شش هزار و سیصد و هشتاد و هشت میلیون/ ایسنا) هدایت می کند و کارگران و دیگر اقشار جامعه را با حداقل امکانات حقوقی و رفاهی به حال خود رها می کند.
تسلیم در برابر این حد از بی عدالتی های حکومت اسلامی ایران؛ جز نابودی فیزیکی و روانی اقشار مختلف جامعه و خانواده هایشان چیزی به دنبال نخواهد داشت، اما مقاومت می تواند این سرنوشت تیره و تاریک زیر چتر حکومت اسلامی ایران را تغییر دهد؛ مقاومتی که کارگران،بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه در طی سال های گذشته و نیز درهمین سال به صورت مشخص از خود نشان داده اند. شمار قابل توجه اعتراضات اجتماعی و صنفی در سراسر کشور گواه این است که سطح تحمل مردم در حال رسیدن به انفجار است و این می تواند منجر به آغاز یک اعتراضات عمومی و سراسری برای به زیر کشیدن کل نظام جمهوری اسلامی باشد.
از اینرو سازمان ملی و میهنی ایران ضمن محکوم کردن سایست های جمهوری اسلامی در سی هشت سال گذشته، از اعتراضات به حق اجتماعی،صنفی، کارگری و … در سراسر ایران حمایت میکند و عزم و اراده شما مردم همیشه هوشیار را به حضور در صحنه سیاست و مشارکت می ستاید. از امروز از هر فرصتی باید استفاده کرد تا این خیزش عمومی تداوم و زنده بماند و به نتایج دلخواه اکثریت مردم برسد و در نخستین گام به آزادی میهنمان ایران بینجامد. امروز پا فشاری و عزم ملت ایران ستایش جهانیان را برانگیخته است.بنابراین بیائیم با اتحاد از خواست خود پا پس نکشیم وتا کسب آزادی و دمکراسی راهی را که آغاز کرده ایم ادامه دهیم.
سازمان ملی و میهنی ایران – کمیسیون سیاسی
۲۳ آذر ۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)