t3341432-5509214

کنشگران داوطلب – مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: یکی از اشکالات برخی سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) شبه دولتی شدن آنها است که ممکن است کارکرد مطلوبشان را تحت تاثیر قرار دهد. او در بخش دیگر از سخنانش اظهار داشت: اگر تشکلی توان لازم را در جذب منابع و ارائه خدمات به جامعه هدف خود ندارد، بهتر است از همان ابتدا وارد عرصه کار و فعالیت نشود.

مظفر الوندی

مظفر الوندی

به گزارش ایرنا مظفر الوندی روز یکشنبه در جلسه هم اندیشی سازمان‌های مردم نهاد حوزه زنان و کودکان استان زنجان مشارکت پذیری، جهت دهی مطلوب به مطالبات مردم، آموزش دهی به جامعه و نظارت و ارزیابی را از کارکردهای سمن ها برشمرد و افزود: تشکل های مردمی در کف جامعه هستند و مشکلات مردم را بهتر از سازمان های دولتی درک می کنند.
وی به ضرورت بهره مندی از ظرفیت تشکل های مردمی در زمینه های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: این تشکل ها به مثابه یک دیوار اسفنجی شدت ضربه آسیب های اجتماعی را می گیرند و اجازه نمی دهند مسائل اجتماعی در سطح جامعه وضع آشفته ای پیدا کنند.
الوندی اظهار کرد: فلسفه وجودی سمن ها و تشکل های مردمی این است که کمک کار بخش دولتی باشند نه اینکه شرایط به نحوی باشد که آنها نیز نیازمند کمک دولت باشند.
وی به لزوم حفظ ماهیت غیر سیاسی و غیر انتفاعی سمن ها تاکید کرد و افزود: اگر تشکلی توان لازم را در جذب منابع و ارائه خدمات به جامعه هدف خود ندارد، بهتر است از همان ابتدا وارد عرصه کار و فعالیت نشود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به ضرورت تخصصی شدن زمینه فعالیت سمن ها در حوزه کودکان اشاره کرد و گفت: در حمایت از کودکان آسیب دیده رویکرد دلسوزی و عاطفی و بدون چارچوب باید جای خود را به رویکرد حق مدارانه برای تامین حقوق کودک بدهد.
وی افزود: بر اساس رویکرد حق مدارانه ما می پذیریم که کودک حقوقی دارد ولی چون ناتوان از استیفای آن است پس نیاز به تشکل هایی است که برای استیفای حقوق آنان بی وقفه تلاش کنند.
الوندی بر ضرورت رعایت منافع عالی کودک در تمام تصمیم گیری های مرتبط به کودکان تاکید کرد و افرود: همه تصمیم های قضایی و اجرایی در حوزه کودکان باید با رعایت مصالح آنان گرفته شود.
وی با اشاره به عملکرد سمن های فعال در حوزه کودکان و زنان در استان زنجان، گفت: زنجان می تواند در این حوزه برای سایر استان ها الگوسازی کند و مدل ارائه دهد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com