iran
سازمان ملی و میهنی ایران سالروز نجات آذربایجان(۲۱ آذر ۱۳۲۵) به مام میهن را گرامی و ضمن تبریک این روز بزرگ و فرخنده، چند کلامی در باب محکومیت پانترکیسم و توسعه خواهانه اشخاصی که از نجابت و پاکی مردم دلیر آذربایجان ایران سوء استفاده کرده و با برپایی حزبی بنام پانترکیسم خواهان جدایی آذربایجان هستند را دارد .
ما فعالین آزادیخواه که خواهان ایرانی عاری از هرگونه تبعیض قومی و نژادی هستیم به هیچ وجه به اشخاصی که به بهانه های واهی سعی در تکه تکه کردن ایران عزیزمان دارند اجازه هیچ گونه تحریکی را نمیدهیم و شدیدا اندیشه و ایدئولوژی این افراد که بر پایه تحریف تاریخ و نشان دادن تبار غیر ایرانی استوار است محکوم خواهیم کرد، چرا که با احساسات مردم غیور اذربایجان بازی و از آنها جهت پیشبرد اهداف غیر ملی و غیر ایرانی خود استفاده کرده و میکنند.
مردم عزیز و دلیر آذربایجان که در تاریخ نیز به صورت شفاف مشهود است همیشه برای سربلندی ایران و ایرانی کوشش کرده و در روز های سخت در کنار میهن عزیزمان ایران ایستاده اند. این را در زمانی که حزب دموکرات اذربایجان که زیر سلطه استالین اداره میشد به خوبی نشان داده اند و زمانی که ایران به فرزندان آذربایجان نیاز داشت با رشادتهای ستارخان و باقرخان به کمک دیگر اقوام و برادران خود شتافتند و پایه گذار مشروطیت شدند.
پس از شما مردم دلیر یکبار دیگر انتظار میرود با نشان دادن عشق به وطن و اصل یکپارچه بودن ایران ، با هوشیاری و آگاهی جلوی هر گونه حرکت ایدئولوژیک غیر ایرانی را گرفته و اجازه ندهید عده ای خود فروخته و منفعت طلب با حرفهای کلی و نادرست از احساسات شما سوء استفاده کرده و با نام بردن از آذربایجان همیشه سربلند اهداف شومشان را که همانا جدا سازی و تکه تکه کردن ایران است پیاده سازند .
ناسیونالیسم ایرانی عاشق یکپارچگی ایران است و با عشق واحترام به تمامی اقوام عزیزی که سرتاسر ایران زندگی میکنند خواهان سربلندی و سرافرازی ایران است .
کمیسیون سیاسی سازمان ملی و میهنی ایران ضمن محکوم کردن تمامی تحرکات عده ای خود فروخته که سعی در تجزیه ایران دارند، به آنهای که خواب جدایی و سودای خیانت را دیده اند گوشزد میکند، که به حکم خرد و اندیشه هم که شده دست از اینگونه تحرکات برداشته و نخواهید که تجربه رشادتهای مردم غیور آذربایجان را یکبار دیگر به محک آزمایش بگذارید. چرا که به حکم و شواهد تاریخی وطن فروش بودن همیشه محکوم و از ریشه ساقط شده است.
همانگونه که بارها گفته ایم ایران سربلند و سرافراز، نتیجه عشق تمام مردم ایرانزمین از هرقوم و نژاد به میهن عزیزمان است. جدایی طلبانِ خود فروخته بدانند نام ایران در گذر تاریخ صیغل خورده و همواره درخشیده است.
پاینده ایران سرافراز ایرانی
سازمان ملی و میهنی ایران – کمیسیون سیاسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)