برخورد قطار مسافربرى تبریز – مشهد كه تابه‌حال دست‌کم ٣٦ قربانى بر جاى گذاشته و نحوه یاری‌رسانی به قربانيان و مجروحين اين حادثه غم‌انگیز بار ديگر بی‌لیاقتی مسئولان رژيم اسلامى را بیش‌ازپیش براى همگان آشكار كرده است.

نظامى كه ادعاى مديريت جهانى و ارائه الگوى جديدش گوش فلك را كر كرده، در برابر يك سانحه آن‌چنان عاجز و بی‌برنامه بود كه بنا بر اظهارات مسافران، نيروهاى یاری‌دهنده حتى کپسول‌های آتش‌نشانی هم به همراه نداشتند. اين در حالى است كه نظام بی‌لیاقت جمهورى فرقه‌گرای اسلامى ميلياردها دلار از بودجه كشور را هرساله صرف راهپیمایی اربعين در عراق و ماجراجوئی‌های ويرانگر خود در عراق و سوريه و يمن و لبنان می‌کند. بودجه‌ای كه با آن می‌توان نيروهاى آتش‌نشانی، آمبولانس‌ها و بیمارستان‌های كشور را با جديدترين استانداردهاى جهانى مجهز كرد و به اقتصاد ويران ايران سروسامانی بنيادى داد.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن ابراز همدردى با خانواده قربانيان اين حادثه غم‌انگیز خود را در غم و اندوه آنان شريك دانسته براى بازماندگان صبر و براى مجروحين اين فاجعه بهبودى كامل آرزو كرده و اميدوار است كه ايرانيان با فشار بر جمهورى اسلامى نظام را وادار به پاسخ گوئى و تجدیدنظر در سیاست‌های ويرانگر خود و صرف بودجه كشور براى بروز سازی نيروهاى امدادگر در سراسر كشور كنند.

به اميد روزى كه با نابودى نظام فرقه‌گرای جمهورى اسلامى ثروت و بودجه كشور صرف ايران و ايرانى و نه ماجراجوئی‌های ويرانگر در منطقه شود.

روان قربانيان اين فاجعه شاد و يادشان گرامى باد.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)