captureروند به رسميت شناختن جنسيتي قانوني طولاني مدت روسيه، زندگي هاي بسياري را در انتظار نگه داشته است و مردم را در خارج شدن در ملاعام مردد نموده است.

اين مطالعه براي نخستين بار در نوع خود در روسيه انجام شد و نشان داد كه نيمي از افراد دگرجنس گونه بر پايه هويت جنسي شان براي كارها رد مي شوند.

اين مطالعه بيان مي كند :”كارفرمايان بسياري درباره خطر مشكلات در طول بازرسي نگران بودند كه ممكن است در مواردي افزايش يابد كه آنها يك فرد دگرجنس گونه را استخدام مي كنند كه ظاهرشان با داده هاي پاسپورتشان همخواني ندارد.”

ديگر آمار نگران كننده شامل : ٦٢٪‏ پاسخ دهندگان به دليل ترس از تبعيض براي كار درخواست نداده اند، ٤١٪‏ از ديدن يك پزشك يا استفاده از خدمات بهداشتي سرباز زدند و ٣٤٪‏ انتخاب نكردند تا به مدرسه يا دانشگاه بروند.

نمودار اين مطالعه درصدي از پاسخ دهندگان را نشان مي دهد كه عمدا از دسترسي به خدمات بهداشتي سرباز زدند. “وايتالي” ٢٢ ساله يك شركت كننده در اين بررسي گفت :”پيش از اينكه من كارت شناسايي جديد دريافت كنم من هيچ جايي سفر نكردم كه بتوانم به دريافت آن كمك كنم. من از موزه هاي بزرگ كه در آن مي توانستند درخواست كنند تا پاسپورت من را ببينند كه اثبات شود من شهروند روسي هستم، ديدن نكردم. من از خريد سيگار و الكل هنگامي كه تنها بودم خودداري مي كردم.”

اين مطالعه نشان داد كه اين ترديدها به دليل وجود يك روش طولاني و پيچيده در تلاش براي تغيير مدارك رسمي است كه گاهي چندين سال طول مي كشد.

به منظور حفظ رسميت جنسيت قانوني، افراد دگرجنس گونه نياز به يك ارزيابي رواني با يك معاينه پزشكي دارند، كه بوسيله آن اثبات شود آنها تحت درمان جايگزيني هورمون قرار دارند، و درخواست دهند تا سابقه تولد آنها اصلاح شود و تمامي مدارك رسمي را جايگزين كنند.

اين گزارش در نتيجه اين فرايند طولاني بيان مي كند :”افراد دگرجنس گونه اغلب با بدرفتاري و مشكلات محل كار مواجه هستند و زماني كه مجبور به نشان دادن كارت شناسايي مي شوند كه با ظاهر و هويتشان همخواني ندارد از خدمات مختلفي رد مي شوند.”

اين سبب استرس و نگراني در افراد دگرجنس گونه مي شود و حتي ساده ترين موارد را بسيار مشكل مي كند.

الكساندر ٣٦ ساله گفت :”من يكبار موفق به كسب پيروزي در يك مسابقه نوشتن شدم و قادر نبودم تا جايزه را دريافت كنم، آنها اصرار داشتند كه من پاسپورتم را نشان دهم، من تنها تصميم گرفتم كه بيخيال شوم.”

بر طبق اين مطالعه : “افراد دگرجنس گونه نمي توانند از عهده هزينه هاي درمان و معاينه هاي پزشكي و هزينه هاي به رسميت شناختن قانوني جنسيتي برآيند، در حالي كه بدون كارت شناسايي و مدارك ديگري كه با ظاهر و هويتشان همخواني داشته باشد آنها نمي توانند اشتغال پايدار پيدا كنند.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

فيس بوك ما:
‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سايت ما:
‏http://dharmamartia.org
صفحه خبر وبسايت :
‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home
كانال تلگرام ما:
‏https://telegram.me/DharmaMartia
همكاران ما:
‏http://media.hamyaari.ca
‏www.Khodnevis.org
‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/half-trans-people-russia-face-job-rejection-new-study-finds/ gs.null

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)