15068281_1343684812350938_1825493071384100587_oمعمولا دو هفته نخست ماه نوامبر یک دوهفته بزرگداشت منتهی به روز یادبود دگرجنس گونه می باشد که قربانیان خشونت دگرجنسگونه ستیزی را گرامی می دارد.
روز یادبود دگرجنس گونه هر ساله در ٢٠ نوامبر روی می دهد که مدافعین دگرجنس گونه آگاهی از جامعه دگرجنس گونه را از طریق فعالیت های آموزشی و دفاعی بالا می برند.
نخستین هفته با رویدادهای میزبانی در محل های برگزاری که محل برگزاری اصلی را احاطه کرده آغاز می شود، در پی آن هفته ی دوم با اجراهای بیشتر در محل اصلی برگزاری رویدادهای عمیق تر را به نمایش می گذارد. هدف هفته آگاهی دگرجنس گونه آموزش افراد دگرجنسگونه و با جنسیت تایید نشده و مسایل در رابطه با تغیر جنسیت یا هویت شان است.

تاریخچه

بسیاری از لحظه های تاریخی محوری که به حمایت دگرجنس گونه مرتبط است :

١٩۵٢ : “کریستین یورگنسن” در رسانه ملی ظاهر شد و برای نخستین بار دسترسی تعداد زیادی از افراد را به اطلاعات فراهم نمود.

١٩۶۴ ؛ “رید اریکسون” بنیاد آموزشی اریکسون را تاسیس نمود – نخستین بنیادی که میلیون ها دلار برای ارتقای کیفی دگرجنس گونه و همجنسگرا اهدا نمود.

١٩٧٢ : سوید تغییر جنسیت را قانونی نمود – نخستین کشور که بطور قانونی شهروندان را برای تغییر جنسیت مجاز می کند.

١٩٧٩ : شبکه بی بی سی یک برنامه مستند تلویزیونی به نام “یک تغییر جنسیت” درباره “جولیا گرانت” یک دگرجنس گونه مرد به زن پخش نمود.

١٩٨۶ : “لو سولیوان” سازمان “زن به مرد بین المللی” را تاسیس نمود. نخستین گروه برای مردان دگرجنس گونه که هدف آن به چالش کشیدن این ایده بود که تمامی مردان دگرجنس گونه، همجنسگرا بودند.

١٩٩٨ : قتل “ریتا هستر” که به دلیل هویت جنسیتی به قتل رسید، الهام بخش روز بین المللی یادبود دگرجنس گونه شد که توسط “گوندولین آن اسمیت” بنا نهاده شد.

١٩٩٩ : قتل “بری وینچل” سرباز ٢١ ساله پیاده نظام ارتش ایالات متحده به دلیل این رخ داد که او با “کالپرینا آدامز” قرار آشنایی گذاشت.

١٩٩٩ : نخستین برگزاری روز بین المللی یادبود دگرجنس گونه برای بزرگداشت قربانیان جرم های بر اساس تنفر ضد دگرجنس گونه.

٢٠٠٢ : “مرکز قانون دگرجنس گونه” در سانفرانسیسکو تاسیس شد که هدف آن تغییر قانون و نظرها در رابطه با افراد دگرجنس گونه بود که آنها می توانند یک زندگی بدون تبعیض بر پایه هویت جنسیتی داشته باشند.

٢٠٠٢ : سازمان “پروژه قانونی سیلویا ریورا” تاسیس شد که خدمات قانونی و آموزشی فراهم می کند و در جهت تغییر سیاست ها کار می کند.

٢٠٠٣ : “مرکز ملی برای کیفیت دگرجنس گونه” توسط “مارا کیسلینگ” در واشنگتن دی سی تاسیس شد که هدف آن پیشرفت برابری افراد دگرجنس گونه از طریق حمایت، همکاری و توانمندسازی است.

٢٠١٢ : “کمیسیون فرصت استخدام برابر” اعلام نمود که افراد دگرجنس گونه در مقابل تبعیض استخدام به دلیل نقض فصل هفت قانون حقوق مدنی سال ١٩۶۴ حفاظت شده اند.

اینها تنها تعداد کمی از لحظه های مهم بسیاری است که منجر به افزایش حمایت و آگاهی دگرجنس گونه شده اند.

یک مطالعه که توسط “گری جی گیتس” در آوریل ٢٠١١ انجام گرفت به این نتیجه رسید که ٣٪‏ افراد (٧٠٠ هزار نفر) در ایالات متحده خودشان را به عنوان دگرجنس گونه شناسایی کرده اند.
افراد دگرجنس گونه با مسایل بسیاری در جامعه شان روبرو هستند که موجب می شود آنها احساس کنند که در خطر هستند و ایمن نیستند. یک نظرخواهی نشان داد که ۵٠٪‏ افراد دگرجنس گونه مورد تجاوز یا حمله توسط یک شریک عاشقانه قرار گرفته اند. افراد دگرجنس گونه، به علاوه آنهایی که عاشقشان هستند یا دوستانشان به دلیل درگیر بودن بودن با آنها، تنها به دلیل دگرجنس گونه بودن به قتل رسیدند. بعضی از زنان دگرجنس گونه برای مبارزه علیه کسانی به آنها حمله کردند دستگیر شدند. زنان و حامیان دگرجنس گونه از پیش با یکدیگر متحد شدند و با برگزاری شورش ها علیه تبعیض نسبت به افراد دگرجنس گونه ایستادند.

هفته آگاهی دگرجنس گونه در پاسخ به کسانی بنانهاده شد که کشته شدند و به منظور برجسته کردن چالشی که افراد دگرجنس گونه با آن مواجه می باشند به زندان انداخته شدند.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

فیس بوک ما:
‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:
‏http://dharmamartia.org
صفحه خبر وب سایت :
‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home
کانال تلگرام ما:
‏https://telegram.me/DharmaMartia
همکاران ما:
‏http://media.hamyaari.ca
‏www.Khodnevis.org
‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
‏‎منبع :

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transgender Awareness Week

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)