در حالی ۱۳ آبان روز دانش‌آموز در ایران جشن گرفته می‌شود که تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان از اقلیت‌های مذهبی مورد تبعیض واقع می‌شوند.

۱۳ آبان و حکم رهبر مبنی بر نجس بودن دانش‌آموزان بهائی

۱۳ آبان و حکم رهبر مبنی بر نجس بودن دانش‌آموزان بهائی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)