آقای الکساندر دو کرو نخست وزیر بلژیک

با سلام

آقای نخست وزیر! لایحه‌ای که قرار است از طرف دولت به پارلمان فرستاده شود و طبق آن مجرمین چند کشور از جمله ایران به کشور مطبوع خود مسترد شوند می‌تواند به یک معامله ننگین با تروریسم تبدیل شود.

این قانون اگر شامل افرادی که به جرم اعمال تروریستی زندانی شده‌ا‌ند، شود، فردی مانند اسدالله اسدی که با پوشش دیپلماتیک برای بمب‌گذاری در یک مراسم گروهی مخالف جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده بود را هم شامل خواهد شد.

شما به خوبی‌ می‌دانید و اطلاع دارید که این عمل فقط با دستور مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران می‌توانست صورت گیرد و اسدالله اسدی در واقع مامور جمهوری اسلامی است. استرداد اسدالله اسدی به جمهوری اسلامی ایران دادن یک امتیاز بزرگ و ننگین به تروریست‌های آینده است که بتوانند با خیال راحت اعمال وحشیانه خود را در قلب اروپا اجرایی کنند.

اروپا و بلژیک هنوز زخم انفجارهای ترریستی را بر تن دارند.

آقای نخست وزیر

ما تاکید داریم که کسانی‌ که به اعمال تروریستی دست زده‌ا‌ند از این قانون مستثنی شوند.

جدا کردن تروریسم از سایر اعمال مجرمانه گامی‌ در جهت امنیت بیشتر در اروپا خواهد بود.

 

با عرض احترام

سهیلا شفقی

انجمن حقوق بشر امید- بلژیک


Association pourla recherche,la promotion,l’education et la defense des droits de l’Homme et des libertes fondamentales en Iran.

Avenue Van Overneke 27, 1083 Ganshoren                 omid.asbl@gmail.com

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)