« شبگرد تنها»

یکی شبگرد تنهایم در این شبها
سلاحم یک قلم تنها
در این اعماقِ تاریکی
به روی صفحه شب می نویسم
روز می آید

مهندس شاهین میر محمد حسینی

شعر از کتاب شعر«راهی در نور» نوشته مهندس شاهین میر محمد حسینی
مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی ؛ مرگ بر رفسنجانی؛ مرگ بر مجتبی خامنه ای فاسدان و جنایتکاران و نالایقان برای رهبری
مرگ بر تمامیت نظام جور و جنون جنایت و مزدورانش
اطلاعات و مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته دولت تروریست کثیف و حسن گدا روحانی خائن (حسن شیطانی) بر علیه اینجانب در لینکهای زیر:
یارب مباد آنکه گدا معتبر شود
http://www.shahinmirhosseinileader.com/
https://shahinmirhosseini.wordpress.com/
<a href="http://www.shahinmirhosseini.blog.com/
” target=”_blank”>http://www.shahinmirhosseini.blog.com/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)