capture

“لوئیس گومرت” عضو جمهوری خواه کنگره ادعا کرد که خداوند شاید جهان را در داستان انجیل به دلیل ازدواج همجنسگرایان به زیر سیل فروبرد. گومرت در خانه نمایندگان برای منطقه تگزاس کرسی دارد و یکی از ضد همجنسگراترین سیاستمداران در کنگره است. در برنامه رادیویی مسیحی که توسط “دیدبان جناح راست” تهیه شد، گومرت با “جانت پورتر” فعال ضد همجنسگرا پیشنهادش را منعکس نمود که خداوند در داستان انجیل به دلیل همجنسگرایی سیل نازل کرده است.

گومرت :”برطبق “تلمود بابلی” تنها یک زمان دیگر در تاریخ وجود دارد که ازدواج #همجنسگرایان انجام گرفت. “آن زمان سدوم و گومورا نبود، اگرچه همجنسگرایی شایع بود، اما در زمان یونان باستان یا بابل نبود…تنها زمان دیگر در تاریخ که پیوندهای مدنی به عنوان ازدواج مجاز شد زمان نوح بود.”

“می دانیم که همجنسگرایی در یونان و روم و بابل و بویژه در سدوم و گومورا گسترش یافته بود، اما کمی ترسناک است که تنها پیش از سیل قانونی بود.” پورتر گفت :”این مساله ای بود که منجر به این سیل شد و این نشانه ای از آنچه خواهد بود که از آن ناشی می شود، همانطور که در دوران نوح رخ داد، بنابراین این در آینده فرزند انسان نیز رخ خواهد داد.”

“اگر ما این مساله را درست نکنیم، بنابراین برای قضاوت گریه خواهیم کرد، برای پایان جهان همانطور که از آن آگاه هستیم گریه خواهیم کرد. این مساله ای جدی است زیرا برای خداوند اهمیت دارد.” گومرت از پیش در مورد خطر افراد همجنسگرا در فضا هشدار داده بود.
م
ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

فیس بوک ما:
‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia/
وب سایت ما:
‏http://dharmamartia.org
صفحه خبر وبسایت :
‏http://dmblog.dharmamartia.org/#home
کانال تلگرام ما:
‏https://telegram.me/DharmaMartia
منبع :

عکس: PinkNews

http://www.pinknews.co.uk/2016/10/11/republican-congressman-god-caused-noahs-flood-because-of-gay-marriage/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)