«عطر پاک و با طراوت»

لکهء اشکی بروی کاغذ است
شرم را اینگونه می باید نوشت
دیگرم در کنجها نبود نگاه
ما گذشتیم از همه زیبا و زشت
دیگر از کنج غروبینم چه غم
شایدم این بود دست سرنوشت
ما گذشتیم از همه هستی و هر چه نیستی
گر چه از هر نیستی؛ هستی توانستی سرشت
بر سر شاخِ درختی سار با سوسن بگفت
سرو گشته راست از آن؛ کز محیطش دست هشت
هر چه خواهید آن کنید؛ ما را به خود کامان چه کار
زانکه نبود هیچ اکراهی به پیمانِ بهشت
عطر پاک و با طراوت گوئیا بر خاسته
شاعری گویا کنون از شادمانی می نوشت
protest1
مهندس شاهین میر محمد حسینی
اطلاعات و مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته دولت تروریست کثیف و خائن حسن گدا روحانی (حسن شیطانی) بر علیه اینجانب در لینکهای زیر:
یارب مباد آنکه گدا معتبر شود
http://www.shahinmirhosseinileader.com/
https://shahinmirhosseini.wordpress.com/
http://www.shahinmirhosseini.blog.com/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)