نقش و ارزش زنان در اسلام. زنان در اسلام دارای محدودییت و تبعیضهای زیادی هستند. آنها از نظر انسانی و حقوق شهروندی در درجه ی دوم و پایین تر از مردان قرار میگیرند . در جامعه ی دین سالار ، مردان بواسطه ی قوانیین اسلامی، حقوق اولیه زنان را نادیده میگیرند تا جایی که این حقوق اولیه بدست مردان متعصب به دین اسلام پایمال شده و حتی در بعضی از مواقع زن در این آیین مطابق قوانیین برده داری از ارزش انسانی خود محروم است. نمونه های زیادی در جهان امروز گویای این ظلم و ستم به زنان است . در کشورهایی که حکومتهای دین سالار اسلامی و قوانین ضد زن حکم فرمایی میکند ،زنان با مشکلات زیادی مواجه هستند که برای شمارش تعداد این فجایع به ساعتها وقت و صدها صفحه نیاز است که من در اینجا به چند نکته اشاره میکنم. ۱. درایران ارزش یک زن برابر با یک مرد نیست . طبق قوانین اسلامی یک زن نصف یک مرد ارزش دارد و این اولین نماد تضعیف حقوق زنان است ، بطوریکه اگر در حادثه ای زنی بمیرد دیه یک انسان کامل پرداخت نمی شود.
۲.ارث در اسلام. در اسلام زنان و دختران نصف مردان ارث میبرند و این نشانه از این دارد که حقوق انسانی و مدنی زنان در قوانین اسلامی حتی از نظر دارایی و مال از مردان کمتر و پایین تر است.

۳. ازدواج و زندگی زناشویی زنان در اسلام. در اسلام مردان میتوانند برای لذت و شهوترانی چندین بار ازدواج کنند و هر شب خود را با یکی از همسران خویش به صبح برسانند ولی همین آیین زنها را وسیله ی خوشگزرانی مردان میداند و تا جایی درجه ی زنان پایین می آید که به کشتزارهای مردان تشبیه میگردند.حقوق زنان در ازدواج نیز توسط قوانیین اسلامی پایمال شده و زن نمیتواند آزادانه همسر خویش را از سایر ادیان انتخاب کند. مردان میتوانند صاحب کودکان باشند و حتی از حق یطرفه ی طلاق برخوردارند اما زنان در طول زندگی با مردان نمیتوانند حتی بدون اجازه مردان از خانه خارج شوند.
۴. حق طلاق و نصاحب و سرپرستی کودکان. مواردی که در اینجا ذکر میکنم اشاراتی است به چند سطر بالا : حق طلاق یطرفه در اسلام از حقوق ظالمانه مردان است ،آنها با پرداخت مهریه میتوانند زندگی را از طرف خود و با قانون اسلام به پایان برسانند و حتی با برخورداری از حق پدری رابطه ی عاطفی و احساسی مادر را نادیده گرفته و کودکان را از زنان خویش دور کنند و همه ی این اعمال را از قوانین و دستورات اسلامی به اجرا میگذارند تا جایی که اگر زنان بخواهند بدان اعتراض کنند مورد غضب مردان و حکومتهای دین سالار اسلامی قرار میگیرند. ۵. حجاب اجباری زنان در جوامع اسلامی. در اسلام زنان مورد ستم و آزار جسمی و روحی بسیاری هستند که یکی از این موارد داشتن حجاب اجباری است بطوریکه یک زن نمیتواند آزادانه پوشش خود را انتخاب کرده و در خیابان با لباسی آزاد اما در عرف جامعه حضور پیدا کند و این خود یکی از بزرگترین حقوق پایمال شده توسط زنان توسط آیین اسلام است. این متن ادامه دارد……..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com