رادیوم یک عنصر شیمیایی، در گروه فلزات قلیایی خاکی نیست.
رنگ آن سفید درخشان نیست، و قرار نیست کسی از آن در سوخت‌های هسته‌ای استفاده کند.
رادیوم فقط یک صداست .
یک فضای مجازی که داستان می‌خواند، و صداهای روزمره را تکرار می‌کند.
رادیوم را ماری کوری کشف نکرد.
رادیوم هرچه هست، بازخوانی داستان‌هایی است که همگی می‌شناسیمش، شنیدن آوازهایی است که فراموش کرده‌ایم.
رادیوم یک دلخوشی است برای مخاطبی که داستان و شعر و موزیک را می‌شناسد.
آن را زندگی می‌کند.
رادیوم فقط یک رادیوی ساده است که می‌خواهد واژه‌ی رادیوم و سوخت هسته‌ای را از توی کاسه‌ی سرها بردارد و جای آن رادیوم بگذارد و داستان. رادیوم بگذارد و شعر. رادیوم بگذارد و موزیک .
رادیوم قابلیت استفاده شدن در هیچ سوخت هسته‌ای را ندارد.
رادیوم رادیوی من است.
رادیوی تو
رادیوم، هرچیزی هست غیر از رادیم.

برای گوش کردن به برنامه رادیوم یا دانلد کردن آن به این صفحه بروید.

شعر اول

 نشر اسطوره مجموعه‌ای از اشعار اکتاویو پاز را در مجموعه‌ای با عنوان “درخت درون” به ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور در سال ۸۳ منتشر ساخت. متن کامل “شعر مهتابی” را می‌توانی در این کتاب بخوانی.

خرده روایت

برای “خرده روایت” این برنامه، بخشهایی از داستان “درخت گلابی” گلی ترقی از مجموعه‌ای با عنوان “جایی دیگر” انتخاب شده بود. این کتاب را نشر نیلوفر منتشر کرده است.

داستان

 داستان “من ژانت نیستم” از مجموعه داستانی به همین نام انتخاب شده بود. نویسنده این مجموعه محمد طلوعی است و کتاب را نشر افق به چاپ رسانده است.

شعر دوم

شعر “پل میرابو” از گیوم آپولینر جزو معدود آثار این شاعر فرانسوی است که بارها به فارسی ترجمه شده است. تو به روایت محمد علی سپانلو از این شعر گوش دادی که در کتاب گیوم آپولینر در آینه آثارش اثر پاسکال پیا چاپ شده است. این کتاب را نشر چشمه بهار امسال منتشر نمود.

داستان مهمان

 شنیدن اثر از زبان هنرمند به گمانم طعم دیگری دارد. در این واحه سپینود ناجیان دعوت ما را پذیرفت به مهر، و ما را به شنیدن داستان شیو(Shave) مهمان کرد.
  • ♫ “High Priestess” by Active Child from You Are All I See ۲۰۱۱
  • ♫ “Melt!” by Flying Lotus from Los Angeles ۲۰۰۸
  • ♫ “The Captain” by The Knife from Silent Shout ۲۰۰۶
  • ♫ “Rock Bottom Riser” by Smog from A River Ain’t Too Much To Love ۲۰۰۵
  • ♫ “Gonatt Master” by Julius Hjort
  • ♫ “Pretty Friend” by Frente! from Marvin the Album ۱۹۹۴
  • ♫ “Awake On Foreign Shores” by Colin Stetson from New History Warfare, Volume 2: Judges ۲۰۱۱
  • ♫ “Fog” by Nosaj Thing from Dri

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)