۴ ــ حقوق اقوام ایرانی به‌موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن در چهارچوب یک کشور (کشور یکپارچه ایران) و یک ملت (ملت یگانه ایران شامل اقوام و مذاهب گوناگون) و یک نظام حکومتی غیرمتمرکز ــ که ما آن را حکومت‌های محلی اصطلاح کرده‌ایم ــ می‌تواند رعایت شود و هیچ نیازی به دامن زدن به کینه قومی و دشمنی زبانی نیست. ما با تأکید بر منشور حزب و قطعنامه عدم تمرکز و حقوق اقوام پیوست آن بار دیگر همه گروه‌هایی را که در پی تأمین حقوق فرهنگی اقوام ایرانی و تمرکززدائی از نظام حکومتی هستند فرامی‌خوانیم که از آمادگی تقریباً همه آزادیخواهان ایران برای درانداختن طرحی انسانی و پیشرو برای آینده ایران بهره گیرند. ایران در یگانگی خود که از گوناگونی‌اش برخاسته است آسان‌تر می‌تواند بهترین زندگی را برای همه ایرانیان فراهم دارد. سیاست‌ها و شعارهایی که ناگزیر به جنگ داخلی و پا کشوئی‌های قومی و زبانی و مداخله بیگانگان خواهد انجامید پیش از هر چیز به زیان اقوامی است که به نام آن‌ها تاریخ و جغرافیا و زبانشناسی جعل می‌شود و تا همین‌جا آسیب‌های سخت به مبارزه ما با رژیم زده است. امید ما آن است که سازمان‌های قومی احساس همبستگی عمیق ما را بشناسند و دست دوستی ما را که همواره به سویشان دراز است بفشرند تا باهم ایران آزاد و آبادی بسازیم که هیچ‌کس در آن دچار سرکوبی و تبعیض نباشد.

۵ ــ ما به‌موجب اصل اول منشور حزب که بارها در ادبیات و مواضع رسمی بر آن تأکید شده است از «استقلال و تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران» که «برای ما از همه بالاتر است» «به هر قیمت و در هر وضعی دفاع می‌کنیم» و از هم‌اکنون برای هیچ‌کس جای تردید نمی‌گذاریم که در صورت جنگ و تجزیه ایران جای ما موقتاً در کنار همه نیروهایی ــ صرف‌نظر از پیشینه آنان ــ خواهد بود که بهر دلیل از یکپارچگی و یگانگی ملی ایران دفاع کنند. اول این کشور را نگاه خواهیم داشت و سپس پیکار خود را با رژیمی که مسئول همه تیره‌روزی‌های ماست از سر خواهیم گرفت. ما رهایی ایران و دمکراسی و حقوق بشر را زیر سایه بمب‌افکن‌های آمریکائی نمی‌خواهیم. جمهوری اسلامی رفتنی است ولی ایران برگشتنی نخواهد بود.

۶ ــ در شرایط بحران و مخاطره نخست می‌باید هر توهمی را از میان برد. آن‌ها که طرح‌های حمله به ایران را می‌ریزند باید اطمینان یابند که مردم به پیشبازشان نخواهند آمد. آن‌ها که فکر می‌کنند با حمله امریکا ایران از جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد باید بدانند که جنگ، آنچه را که جمهوری اسلامی هنوز از عهده برنیامده است کامل خواهد کرد. آن‌ها که بمب اتمی رژیم را با غرور ملی ایرانیان درهم می‌آمیزند باید از پیامدهای هولناک آن آگاه باشند. آن‌ها که خیال تکه‌تکه کردن ملت و سرزمین ایران را به نام «حقوق ملیت‌ها» در سر می‌پزند باید از پیش دریابند که با چه مقاومت یکپارچه‌ای روبرو خواهند بود.

۷ ــ حزب ما مانند همیشه و بی انتظار چندان، آماده همفکری و اقدامات همسو زیر شعار نه جنگ، نه جمهوری اسلامی، نه تجزیه ایران با همه نیروهای سیاسی است که موقعیت استثنائی کنونی را احساس می‌کنند.

حزب مشروطه ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)