nadia_murad_asir-daesh-safir-sazman-melal

او زنی دختر یزیدی ست از روستای دهک در شمال عراق که با حمله داعش به این روستا صدها زن به اسارت درآمدند و تمامی مردان دهکده توسط کروه تروریستی داعش جلوی جشم مردم دهکده قتل عام شدند. این اولین بار در تاریخ سازمان ملل متخد نیست که انسانها بطور جمعی قتل عام میشوند. قتل عام های دولتی و تروریستی.
نادیا که مدت سه ماه در اسارت داعش زیر شکنجه تجاوز جنسی گروهی در اتاقی در بسته بود موفق به فرار شد. او خود را به دهکده همسایه رساند و از آنجا به کمپی در یونان رفت. از تریبون زنانی که از اشتوتکارت آلمان در یونان مستقر بودند توانست صدای خود را به جهان برساند او اکنون بعنوان نماینده سازمان ملل در این سازمان نشسته است و خواهان خلع سلاخ کردن داعش و فرستادن اسلحه به این گروه وحشت و ترور است.
شجاعت، درایت و مقاومت نادیا مراد طاها کم نظیر است. اما داستان او داستان هزاران زن فربانی در این جنگ است. تکلیف آنها چه میشود که اکنون یا اسیر و یا در مقر های پناهندگی در مرزها بسر میبرند؟
برقراری مقرهای پناهندگی در مناطق جنگی برای تائمین ضروریت اولیه پزشکی و غذائیست تا بتوانند آنها را بجای امن و قابل سکونت انتقال دهند. اما این مقرها به سرزمینهای جدیدی در جهان تبدیل میشوند که ساکنان آن سال بسال پیرتر و نسلیهای بعدی زیر همین چادرها رشد میکنند. از آفریقا تا خاوزمیانه این فاجعه به زندگی روزمره تبدیل کشته است.
سازمان ملل با پدیرش نادیا مراد طاها بعنوان نماینده این سازمان برای مردم یزدی کار بجائی کرده است، اما سئوال اینجاست که سازمان ملل بجز رساندن صدای ظلم چه اقدامی علیه پایان جنگ کرده است؟ وظیقه سازمان ملل متحد برقراری صلح و امنییت است.
بر اساس کزارش یورو نیوز ۲۰۱۴ پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان اغمال و رفتار گروه تروریستی داعش را ” تجاوز ناعادلانه” خواند. و گفت: ” چنانچه یک تجاوز در جریان باشد برروی متوقف کردن آن تاءکید میکنم. و نمیگویم بمباران یا آغاز جنگ، اما باید آنها را متوقف کرد” . پیام پاپ اعظم ” متوقف کردن” بون و نه پایان جنگ.
سازمان ملل بتازگی یعنی چهار سال بعد از شروع جنگ و اسارت گیری دستور قطع کمک های مالی به داعش را داده است. سازمان ملل باید جوابگوی ملل جهان باشد که چرا اینقدر دیر اقدام کرده است؟ موانع او چیست؟
نادیا مراد طاها امروز بر جائی ایستاده است که تریبون سازمان ملل را در اختیار دارد و نامی ست بین المللی ، این حق او و تمامی زنان منطقه است که از سازمان ملل جوابگوئی بخواهند و بپزسند جرا سازمان ملل با پدیده تروریسم دولتی و غیر دولتی خونسرد و منفعل ناظر بر قضایای هولناک نشسته است؟ حق میلیونها انسانی که جنگ نمیخواهند جیست؟
اگر سازمان ملل در دهه های گذشته نتوانسته است جلو جنگ را بگیرد وقت آن خیلی وقت است رسیده که عدم توانائی او را موشکاقانه بررسی کرد و موانع را برای ایجاد یک صلح جهانی برداشت. صلحی که اولین پایه آن عدم تولید و صدور اسلحه است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)