taghi_roozbeh-499x275

 

جبهه نبردی به وسعت ایران پیرامون دو نوع سبک زندگی جریان دارد! معمولا نبردجاری بین دو سبک زندگی دستکم گرفته می شود. و حال آن که این نبرد برای رژیم و مردم به معنی مرگ و زندگی است. اگر در نظربگیریم که کنترل جامعه و قالب ریزی آن د رقالب ارزش ها و آموزه های و سبک زندگی اسلامی مهم ترین هدف رژیم برای حفظ هویت حکومت اسلامی است. مبارزه ای که علیه هنجارهای ارزشی حکومت در عرصه های گوناگون اجتماعی جاری است در ماهیت خود با هست و نیست نظام سروکاردارد و مبارزه ای است علیه اقتدارگرائی نظام حاکم و ماهیتا آنتاگونیستی ( رژیم برای حفظ هویت اسلامی و ایضامنافع ممتازطبقه سیاسی-اقتصادی حاکم، نمی تواند با آن همزیستی داشته باشد). بیهوده نیست که اسلام سیاسی در فازجدید پوست اندازی خود، با کشیدن آژیرخطر توسط شخص خامنه ای و فرماندهان سپاه و … ، زایل شدن ارزش های اسلامی جامعه رسمی، با عنوان جنگ نرم و نفوذدشمن، مهمترین خطرپیشاروی نظام تعریف کرده و با بستن شمشیر از رو به جنگ “آسیاب های بادی” رفته است.
چپ نما، زن نما، مردنما و… را شنیده بودیم، اما “ورزشکارنما” ابداع تازه ای است که با آن آشنا نبودیم و در حوزه عمومی مطرح می شود. از آنجا که حکومت اسلامی چیزی به نام ورزش پرورش اندام برای زنان را برسمیت نمی شناسد و در صورت رؤیت شدن تحمل نمی کند، این واژه جدید را جعل کرده است. اما ابداع واژگانی چون ورزشکارنما، فتوای حرمت دوچرخه سواری زنان در ملأعام و علیه دگرباشان و یا سایر گرایشات جنسی دیگر و کنترل خانواده ها، جنگ گسترده با فیش های ماهواره ای ( یا همان جنگ با آسیاب های بادی که مدتی پیش اعلام کردند در یک پدافندفرهنگی غرورآفرین توسط لشکریان اسلام، یک فقره یورش صدهزار از شمارلشکردشمن را به درک فرستادند!) و یورش به صدها سایت و مهرم و موم و دستگیری گردانندگان آن ها، هجوم به تجمعات تفریحی و دستگیری هرروزه دختران و پسران جوان در مهمانی ها و اماکن تفریحی و هجوم گسترده به کنسرت ها و کلا علیه موسیقی و به بسیاری حوزه های دیگر، به سطحی تازه و ارقامی سرگیجه آور رسیده است. جنگ جامعه رسمی و غیررسمی فراتر و فربه تر از آن است که آن را تحت عنوان واژه گان کم رمق و زیرجلگی همچون آزادی های یواشکی و مبارزه علیه حجاب و امثال آن فرمول بندی کرد. این یورش به خصوص پس از آن که که دولت و وزیرارشادش اعلام کرد جنگ علیه ماهواره ها شکست خورده است، با خشم هسته اصلی قدرت و اتلاق وارفتگی و ولنگاری به دولت در مبارزه برای ارزش های اسلامی، جناح جناح خامنه ای و نهادهای موازی امنیتی-نظامی دو چندان شد. در اقدامی تازه، علم الهدی مشهد را خطه آزاده شده و تحت کنترل خود و متعلق به “امام هشتم”، با سودای ساختن الگوئی تازه از حکوت اسلامی در برابرالگوی شکست خورده تاکنونی، که برسردراین مدینه فاضله ،شعار”راه بهشت با نواختن تازیانه براندام کهنه کاران هموار می شود” آویخته شده است اعلام کرد.
اگر یورش به سبک زندگی آزاد چندبرابرشده، ماجراچیست؟ آیا نبرددگسترده بین جامعه رسمی و جامعه غیررسمی در حوزه سبک زندگی واردمرحله تازه ای شده است؟. چرا برخلاف ادعاها و تبلیغات اصلاح طلبان و رسانه هایشان مبنی بر حرکت تدریجی رژیم به سوی عقلانیت، روز به روز عیارسنگوارگی (تحجر) در هسته اصلی قدرت بیشتر می شود و هیچ نشانی از رشدعقلانیت، در آن دیده نمی شود؟
واقعیت آن است که پارادایم اسلام سیاسی به فازانحطاط و گندیدگی کامل خود رسیده و مولفه های اصلی آن که تحت شرایط معین داخلی و منطقه ای و جهانی به آن امکان تولد و نضج و ادامه حیات داد، رو به ضعف و پژمردگی نهاده و همین انحطاط به اشکال گوناگون در همه شاخه های اسلام سیاسی اعم از داخل و خارج دیده می شود، نگرانی از دست دادن هویت اسلامی و بحران موجودیت، و مشخصا خطراز دست دادن کنترل جامعه موجب مبادرت به این گونه تلاش های مذبوحانه می شود. واقعیت دیگرآن است که رژیم درحوزه سبک زندگی به مقدارزیادی جنگ را باخته است و جامعه رسمی توسط جامعه واقعی و از قضا توسط جوانانی که در متن نظام اسلامی متولد وپرورش یافته اند، به چالش گرفته شده است. فرافکنی خامنه ای و هسته اصلی از پذیرش این واقعیت و برنامه ریزی برای بازپس گیری حوزه سبک زندگی و کنترل نسل جدید جزیک تلاش ذاتا سترون ومذبوحانه نیست و بیش از پیش بر شکاف این دوجامعه و شکنندگی جامعه رسمی می افزاید. با این وجودبقاءجمهوری اسلامی برای کنترل جامعه و زندگی، درگرو در دامن زدن به همین جنگ سترون است. اما آن چه در ورای این نبرد متصاعد می شود بوی گندجمهوری اسلامی است که هم چون لاشه دفن نشده، همه جا را فراگرفته است. و از آن جا که ماهی از سرگنده گردد نی ز دم، این نهادولایت فقیه و شخص خامنه ای است که هم چون قلب و عصاره یک سیستم خودکامه و تمامیت گرا، در دقایق و لحظه لحظه زندگی به تضادعمده و کانونی تبدیل می شود و مبارزه علیه اقتدارگرائی و سیستم در حوزه های گوناگون به مبارزه مستقیم علیه کانون اصلی بحران گره می خورد.
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ تقی روزبه
ورزشکارنماهائی نیمه عریان به دادگاه احضارشدند!

http://www.entekhab.ir/fa/news/293097/

آرایشگاه رفتن عروس و دامادها از ۶ بعدازظهر ممنوع!
http://www.entekhab.ir/fa/news/293194/

دستگیری ۴۰۰ شهروند دزفولی در تفرجگاه های این شهر
https://hra-news.org/fa/uncategorized/a-7703

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)