Image result for ‫دوچرخه سواران مریوان‬‎

حرکت نوینی که با «سه شنبه ها بدون خودرو» در اراک و با یک اقدام ابتکاری در تلگرام آغاز شد، امروز به کاراکتر جنب و جوش جوانان دختر و پسر در عرصه فعالیت میدانی تبدیل شده است.

در تهران و تعداد دیگری از شهرها دوچرخه سواری و عدم استفاده از خودرو وسیعتر از گذشته رو بجلو میرود.دوچرخه سواری دسته جمعی زنان و مردان به مراتب وسیعتر شده و در تعدادی از شهرها بویژه در مریوان و سنندج حرکت نوینی برای هوای سالم و تفریح سالم را براه انداخته است.

حضور دختران و زنان دوچرخه سوار محور این حرکت است و پیامی دیگر دارد. پیامی علیه بیحقوقی زن، علیه خرافات و مقررات و فرهنگ متحجر اسلامی، علیه حکومت آپارتاید جنسی.

در نظام اسلامی انواع و اقسام احکام و فتوا های شریعه علیه شادی و علیه حضور زنان صادر میشود. صدها امام جمعه و آخوند بیکار و مفتخور با شروع اذان صبح مشغول اعلام دستورات شریعه هستند. موضوع مخالفت با دوچرخه سواری زنان به لیست احکام اینها نیز اضافه شده است. اینها احمقانه با پیش کشیدن پاره ای از اراجیف مذهبی علیه حضور زنان دوچرخه سوار و بویژه در حرکت نوین «سه شنبه ها بدون خودرو» به مخالفت پرداخته اند.

پلیس و قوه قضائیه و دستگاه امنیتی و نیروهای حمایت کننده اراجیف مذهبی، فشار بر جمعیت دوچرخه سوار و بویژه زنان دوچرخه سوار را بیشترکرده و با دستگیری و تلاش برای جلوگیری از دوچرخه سواری جمعی، مانع تراشی میکنند.

در جبهه مقابل اینها، جوانان دختر و پسر عزم جزم کرده اند که دوچرخه سواری جمعی زنان و مردان را گسترش دهند. و به این ترتیب گام مهمی در عرصه فعالیت میدانی علیه تبعیض جنسیتی و خرافات مذهبی و حکومتی و البته خرافات خانواده های سنتی و اسلامی بر داشته اند.

٣٧ سال است که جنبش رهایی زن و مدافع حقوق زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی فعال است. یک دستاورد مهم این جنبش عروج شخصیتهای سیاسی در میان فعالین جنبش آزادی زنان است. این نسل از فعالین، که مدام در حال گسترش است، در مراسم های روز جهانی زن، در سمینارها و فعالیتهای متنوع سیاسی و اجتماعی در دفاع از حقوق برابر زنان با مردان در صف مقدم قرار دارند. جنبش ما برای رهایی از قید مذهب و خرافه و نابرابری به این شخصیت ها اتکا خواهد کرد.

در دل شرایط جدید، در دل صف بندی های مردم، جوانان زن ومرد مخالف وضع موجود، ما شاهد عروج و ابراز وجودحرکت ها و جنبشهای نوینی هستیم که در عرصه میدانی با بکارگیری ابتکارت قابل توجه و قابل دسترس در اشکال عمومی علیه ستم و نابرابری و تبعیض جنسیتی به میدان آمده اند و انواع شبکه ها و جمع ها و تشکل ها را برای تداوم و گسترش فعالیت خود شکل داده اند.

گلگشت ها، دوچرخه سواری زنان و مردان، تاترهای خیابانی، انجمن های محیط زیست، فستیوال های روز کودک، انواع گروههای موسیقی، چادرهای مهربانی، کتابخوانی توده ای در شهرها، انجمن های حمایت از کودکان کار و خیابان، جنبش مادران علیه اعدام، جنبش برای نجات انسانهای محکوم به اعدام و لیست بلند بالایی از ابتکارات اجتماعی و توده ای حاصل نزدیک به ۴ دهه جدال روزمره و بیوقفه جامعه ایران علیه حاکمیت رژیم اسلامی است.

اگر امروز دوچرخه سواری زنان و مردان جا افتاده و به دستاوردی میدانی تبدیل شده است، اما این حرکت نوین خود حامل ابتکارات اعتراضی و سمبولیک دیگری است که میتواند در سطح وسیع تکثیر شود و الهام بخش خلاقیت ها و ابتکارات اعتراضی وسیع تری گردد. از جمله در روز سوم شهریور جشن شادی درراستای پیشگیری ازاعتیاد و برای نشاط اجتماعی در کناردریاچه مصنوعی درکامیاران برگزار شد. دهها نفر از جوانان دختر و پسر در این جشن شرکت کردند. این گردهمایی که با موزیک زنده همراه بود اوقات شاد و پر هیجانی را برای شرکت کنندگان فراهم کرد.
همچنین بەمناسبت اولین سالگرد مرگ آیلان،کودک پناهجویی که تن کوچکش در ساحل دریای اژه پیدا شد، روز١٢ شهریوردرپارک زریوارمریوان مراسمی برگزارشد. دراین مراسم یاد آیلان وتمامی قربانیانی که برای یک زندگی بدون خطر جنگ و کشتار در میان موج پناهندگان در دریاها و خشکی جان خود را از دست داده اند، گرامی داشته شد.*

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)