علی‌اصغر حقدار پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در کتاب جدیدی که منتشر کرده زندگی‌نامه و افکار و اندیشه‌های سیاسی رضا پهلوی را موردبررسی قرار داده.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه

زندگی و زمانه رضا پهلوی

برنامه مبارزاتی برای ایجاد دولت دموکراتیک

اتحاد ملی هم استراتژی هم تاکتیک

دموکراسی مشارکتی در ایران آینده

دین و سکولاریسم در اندیشه‌های رضا پهلوی

جنبش مدنی نوین ایران و رضا پهلوی

گزیده منابع مطالعاتی

نویسنده: علی‌اصغر حقدار

https://www.liberaldemocracy.info/images/nevisendegan/ali-asghr-hagdar/ketab/ketab_04.pdf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)