مجری کوروش‌‌ پارسا در گفت‌وگو با دکتر مهرداد درویش‌پور‌ 

۱. تحلیلی از شرایط سیاسی اقتصادی، فرهنگی و احتماعی

۲. سخنرانی رضا پهلوی و واکنش شش سازمان جمهوری خواه: شباهتهای متد رضا‌ پهلوی با خمینی و مدل رهبر توده-

۳. جمهوری خواهان چه باید بکنند. نقد شما از وضعیت فعلی جمهوری خواهان چیست؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)