تمدن؛ از آنجا آغاز شد که انسان خشمگین به‌جای تکه‌سنگ، کلمه پرتاب کرد و پاسخ کلمه را با کلمه داد.

فایل صوتی قسمت هشتم گفتگو
با صمدیه در سلول


گفتگوهای پیشین
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)