logo

تکنولوژی‌های مدرن به صاحبان قدرت، توانایی استراق سمع و جمع آوری اطلاعات مردم را داده است. آموزش امنیت دیجیتال EFF راهنمایی است تا کنشگران مدنی، مدافعان حقوق بشر و همه مردم با استفاده از تکنولوژی‌های امن و توسعه شیوه‌های دقیق، در برابر تهدیدات دیجیتال از خود محافظت کنند. تیم فنی کنش‌تک این متن را ترجمه کرده و در اختیار شما قرار داده است.

با استفاده از صفحه فهرست راهنمای آموزشی امنیت دیجیتال ، می‌توانید مطلب مورد نظر خود را انتخاب و مطالعه کنید.

به زبان انگلیسی: آموزش امنیت دیجیتال EFF

ترجمه و منبع: کنش تک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)