شهرام امیری، بی گناه یا باگناه به دار آویخته شد و چند روزی سرخبر رسانه ها بود و موجی بلند در دریای خبرها ساخت و اکنون از یادها رفته و من و تو فراموشش کردیم تا مگر برای یادآوری و نوشته ای، ولی چه بر مادر همین شهرام امیری در همه آن سال ها رفت و اکنون  هم . مادر ستار بهشتی ، جامه سیاه خود را پس از چند سال از کشتنش بدست رژیم جمهوری اسلامی همچنان به تن دارد و غمی بسیار سنگین تر در دل.
مادر سعید زینالی از تیرماه سال ۱۳۷۸ که پسرش را ربودند تا امروز ،در به در، دنبال پسرش می گردد و پاسخ رژیم این است؛ دنبال دوپاره استخوان پسرت نگرد.
مادران ایرانی ، بزرگترین قربانی انقلاب اسلامی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com