از آن سو فاجعه سینما رکس آبادان از اهمیت چشمگیری نه تنها برای همه ایرانی ها، که برای جهان برخوردار است و می بایست در گستره جهانی بدان پرداخته شود و کاری که به شایستگی نشده و چوبش را همه جهان خورده و خواهد خورد چرا که یکی از نخستین کارهای برنامه ریزی شده از گونه داعش و پیش از آن القاعده و طالبانی است .
فاجعه بزرگتر آنجاست که برنامه ریزان آن تراژدی و کارتروریستی، توانستند ماجرا را وارونه بنمایند و به سود خود بهره برداری کنند و نه تنها دادگاهی نشوند و به سزای خود نرسند که برعکس ،همه حکومت یک کشور را در دست بگیرند و تروریست ها شدند حاکم ،رهبر و رییس دستگاه قضا.
درست مانند این است ، برنامه ریزانی که در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک آن تراژدی را و یا در نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس آن کارهای تروریستی را پدید آوردند با بومی سازی و پوشاندن جامه ای نو ، بشوند رهبران آمریکا و فرانسه .در ایران به درستی همین شد، چرا که تنها شماری از برنامه ریزان نمای ایرانی ها را داشتند و بسیاری شان ، همان نما و ظاهر را هم نداشتند یعنی پسر خمینی، احمد ( مصطفوی )الموسوی خمینی (آن گونه که آیت الله لاهوتی افشا می کند و با همین افشاگری اش هم کشته می شود
نام پدرش روح الله الموسوی ( مصطفوی ) است که به ایران مهاجرت می کنند و به زبان امروزی پناهنده بوده اند و سید یعنی از تبار و نیای عرب ( که پیوندش با هند هم خود داستانی دارد ) و جامه اش هم ایرانی نیست، خامنه ای نامش سید علی الحسینی است و از خانواده ای عراقی که به خامنه مهاجرت می کنند و سید حسین الموسوی با پسوند تبریزی ،چون به آنجا پناه آورده بودند و برای آنکه رنگ و نمایی ایرانی بدان دهند خوش دارند که خمینی ، خامنه ای و… خوانده و شناخته شوند و یک عراقی دیگر به نام شهاب (در لینک پایین ) :۱
بازمهم تر آنکه، خود برنامه ریزان از جایی بزرگتر و خوفناک تر ساپورت و پشتیبانی پنهانی و نامحسوس می شدند یعنی
  چرا فاجعه سینما رکس آبادان ،نخستین کار داعشی و القاعده ایی بزرگ بود و جهانیان باید بدان بپردازند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com