وزیر دادگستری ترکیه گفته است که فتح‌الله گولن قصد داشت در صورت پیروزی کودتا، مثل آیت‌الله روح‌الله خمینی که از تبعید به ایران بازگشت، به ترکیه برگردد. ( ۱ )
[آیت لله] خمینی یکی از پنج عامل اصلی ما در سلسله مراتب شیعه بود» این را رومانف ،مرد شماره دو برنامه‌های مشترک جاسوسی شوروی-لهستان، پناهنده شده به غرب می گوید،نه اپوزیسیون یا کشورهایی که با رژیم جمهوری اسلامی خوب نیستند،این گفته ی یک جمله ای آقای رومانف ،به تنهایی، به هزار کتاب و هزاران نوشته ای که بخشی از اپوزیسیون ما نوشته می ارزد.
آقای رضا تقی زاده ،نوشته ای دارند در پیوند با کتاب تازه دکتر هوشنگ نهاوندی؛ «خمینی در فرانسه»، که این بخش را از نوشته ایشان با کمی جابجایی برداشت کرده ام (۲ ) هوشنگ نهاوندی (که جدای پست های مهم در پیش از انقلاب ،دو دهه رییس دانشگاههای تهران و شیراز بود) در کتاب «خمینی در فرانسه » اسناد پول هایی که روح الله خمینی از تیمور بختیار (کارگزار کا .گ .ب و سازمان امنیت آلمان شرقی )دریافت می کند را چاپ می کند و همچنین ارتباط ژنرال پناهیان با روح الله خمینی در عراق، از جانب حیدر علی‌اف (رئیس وقت کا-گ-ب در جمهوری آذربایجان و رئیس جمهوری سابق این کشور) اشاره می کند .البته با همه این اسناد می گوید روح الله خمینی هرگز کارگزار مستقیم (جاسوس) اتحاد شوروی نبوده است . (البته امیدوارم از ترس کاردی شدن بوسیله سربازان گمنام نباشد که اکنون آسان تر می کشند و هیچ رد و اثری هم از خود نمی گذارند! ولی به گمانم ،طبیعی هم است که جاسوس مستقیم نباشد، چرا که آنگاه احتمال لو رفتن و آبروریزی برای روح الله خمینی ،سازمان مخفی او ،شیعه ها و نزدیکان و پیروان او وجود داشته و بالاتر آسیب و هزینه ای که برای کا .گ .ب می توانسته داشته باشد ، بنابراین بهترین گونه همین چراغ خاموش و از کانال کشورهای بلوک شرق بوده)با این دیباچه و اشاره به نوشته ای از خانم شیرین هانتر ، دو چهره با نام نزدیک روح الله و فتح الله هر دو آخوند، همسایه که همانندی های دیگری هم دارند را یک وارسی گذرا می کنم . ..در ایران، ایرانستان شد
روح الله خمینی ، فتح الله گولن
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=936722379787734&id=934317573361548

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)