نخستین انسانی که به جای پرتاب سنگ، فحش داد(کلمه پرتاب کرد)؛ آغازگر تمدن بشری بوده است.
The first human being who hurled an insult instead of a stone was the founder of civilization.
تغییر نظرگاه و ایدئولوژی حق طبیعی هر آدمی از جمله تقی شهرام ‌است و بحث اصلا و ابدا سر این موضوع نیست. افسوس که خروجی جزوه سبز و در پی آن مقاله پرچم و به اصطلاح تحول و تکامل ایدئولوژیک، ترور شریف واقفی و صمدیه، بود.
این کینه توزی وبرخورد غیر متمدنانه ، تنها بخشی ازنتایج اجتناب ناپذیر مشی چریکی نبود و صرفاً به منشاء طبقانی نیروهای درگیر، شرایط خفقان و دیکتاتوری، خشونت پلیس، وضعیت جنگی سازمان و ضوابط و مقررات ناشی از آن و جوانی و بی تجربگی جنبش در حل معضلات،…مربوط نمی‌شد. مسئله خود بزرگ بینی و قدرت طلبی بود و بس.
وگرنه چرا باید تضادهای درون خلقی را با گلوله و آتش و اسید و کلرات حل کرد؟ و برای حل تضادهای درون خلقی به همان شیوه ترور مستشاران امریکایی یعنی روش برون خلقی متوسل شد؟
بی اختیار یاد کلامی منسوب به زیگموند فروید افتادم.
تمدن نخستین بار از آن جا آغاز شد که انسان خشمگین به جای تکه سنگ [نیزه]، کلمه پرتاب کرد. پاسخ کلمه را با کلمه داد.
عکس سخن فروید هم صادق است وقتی جای کلمه را سنگ و نیزه و گلوله و اسید و کلرات می گیرد، ما به عصر ماقبل تمدن برمی‌گردیم. حالا هر اسمی که می خواهیم رویش بگذاریم…

فایل صوتی پرچم؛ آئینه تمام نمای محمد تقی شهرام
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/jozvesabs_parcham4.mp3

در همین رابطه
پرچم مبارزهء ایدئولوژیک را برافراشته تر سازیم
متن کامل جزوه سبز
پیش‌زمینه‌های جزوه سبز
غبارزدایی از آینه‌ها – نامه على رضا سپاسى آشتیانی به مرکزیت سازمان

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)