کمپین #بنر_پیشنهادی_برای_شهردار_تهران در واکنش به بنرهای پرت و پلای شهرداری تهران.

کمپین #بنر_پیشنهادی_برای_شهردار_تهران در واکنش به بنرهای شهرداری تهران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)