21-2در جامعه ئی که طبقات آن را فراگرفته، ستمگر و ستمدیده در همه جنبه های زندگی وجود دارند. کارفرما به کارمند، مرد به زن، سفید به سیاه، بزرگ به کوچک و دگرجنسگرا به همجنسگرا ستم میکنند.

یک سوسیالیست راستین قادر است که بر همه این اختلافات چیرگی یابد. یک کارگر مهندسی که تنها میتواند با دیگر کارگران مهندسی احساس همدردی کند ممکن است که یک عضو خوب اتحادیه صنفی باشد اما خود را به عنوان یک سوسیالیست اثبات نکرده است. یک سوسیالیست مجبور است که با مبارزات تمام گروه های ستمدیده همدردی کند.
ما همه فرزندان سرمایه داری هستیم و بنابراین آینده – حتی آینده سوسیالیستی – را به شکلی منظم و سلسله مراتبی تصور میکنیم.
چنان است که گوئی انقلاب سوسیالیستی توسط نماینده اتحادیه چاپ، انجمن ملی گرافیک که در خیابان فلیت مشغول به کار است رهبری خواهد شد. دومین فرمانده، نماینده اتحادیه ائتلافی کارگران مهندسی از اتاق ابزار در یک کارخانه بزرگ اتوموبیل خواهد بود و ستوان های انقلاب همگی نمایندگان مرد چهل ساله و سفیدپوست اتحادیه خواهند بود.
اگر جای کافی وجود داشته باشد، در آن صورت به سیاهان و زنان و همجنسگرایان اجازه شرکت خواهیم داد – به شرط آن که بی صدا در انتها بایستند!
سوسیالیست های زیادی هنوز برای باور به این که همجنسگرایان به هر صورت در انقلاب شرکت خواهند کرد، مشکل دارند.
در مقابلْ ما حال باید منتظر نخستین رهبر شورای کارگران لندن که یک زن نوزده ساله سیاه پوست همجنسگرا است باشیم!
سیستم با جداکردن ما حکومت میکند. این بدین معنی است که هیچ راه طبیعی ئی وجود ندارد تا یک گروه ستمدیده با آن با دیگری احساس همدردی کند. افراطی ترین نژادپرستان در ایالت های جنوبی آمریکا سفیدپوستان فقیر هستند نه سفیدهای ثروتمند.
به همین طریق سیاه پوستان نیز به خودی خود از زنان حمایت نمیکنند و زنان هم خود به خود از سیاهان حمایت نمیکنند. همجنسگرایان هم به خودی خود از دیگر گروه های ستمدیده حمایت نخواهند کرد.
نازی ها هزاران همجنسگرا را به اردوگاه های کار اجباری فرستادند. در شیلی همجنسگرایان اخته شدند و در حال خونریزی در خیابان ها رها شدند.
ولی حتی با این حقائق داده شده هم این صحیح نیست که همجنسگرایان به خودی خود ضد فاشیست میشوند.
ده ها هزار تن از همجنسگرایان هیتلر را حمایت کردند. بسیاری شان در اس آ [ نیروی شبه نظامی نازی ها ] بودند. پس از آن که هیتلر قدرت را به دست آورد به حمایت همجنسگرایان حمله برد و آنان را در شب دشنه های بلند قتل عام کرد.
چگونه میتوانیم پیوستن همجنسگرایان به نازی ها را توضیح دهیم؟
اگر شما یک همجنسگرا ستمدیده باشید، به تن کردن کت و چکمه چرمی نازی ها به شما برای نخستین بار احساس قدرت میدهد و سرکوب یهودی ها، زنان و هر کس دیگری را آسان مینماید.
هر گروه ستمدیده ئی برای حمله متقابل به امید نیاز دارد.
اگر شما در عقب راه باشید، احساس نومیدی میکنید و به دنبال یک قربانی میگردید تا به او ضربه زنید.
و اگر در جلوی راه باشید، به دنبال فردی برای تحسین میگردید.
چرائی این که تنها با ساختن یک جنبش سوسیالیستی میتوان کارگران را با سیاهان، زنان و همجنسگرایانِ ستمدیده متحد کرد همین است.
و علت این که چرا برای همجنسگرایان بسیار مهم است که تظاهرات هائی مانند تظاهرات در خیابان بریک لِیْن را سازماندهی کنند و خودشان را با افتخار به عنوان همجنسگرا – و در جای ممکن – همجنسگرای انقلابی سوسیالیست بپذیرند نیز همین است.
کارل مارکس نوشت که سرمایه داری نیروهای مخالف را متحد میسازد ولی جدایمان نیز میکند و ما مجبوریم که آگاهانه برای آن اتحاد مبارزه کنیم.
ما همگی با یکدیگر یکی هستیم ولی تنها آن هنگام که همراه با هم مبارزه کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)