اکنون تقی شهرام دستش از دنیا کوتاه است و کسی نمی‌خواهد بر زخمهای کهنه نمک بپاشد. او انگیزه مبارزه با ستم و میرایی داشت و با کسانیکه دستشان از دور بر آتش بوده است اصلاً و ابدا قابل قیاس نیست.
از آنجا که نقش فرد در تاریخ (چه سازنده و چه مخربانه) واقعی است، باید ببینیم چه باید کرد که آن رفتار مستبدانه و ویرانگر بازتولید نشود؟ مسئله این است و باقی فسانه.
نقد متدیک روش و محتوای اندیشه تقی شهرام توجه به این نکته است که داستان وی پایان نیافته است.

در همین رابطه
برای مطالعه متن کامل جزوه سبز، اینجا را کلیک کنید
http://www.hamneshinbahar.net/pdfhtm/jozveh_sabz.pdf

پیش‌زمینه‌های جزوه سبز ۱پای سخن سعید شاهسوندی…

صد در صد با رژیم مرز دارم
https://www.youtube.com/watch?v=oh17ZdphCK8

گفت و شنود با اسماعیل یغمائی
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=383

گفتگوهای دیگر
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=interview

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)