چرا دست از سر ما بر نمیدارد؟

اسلام دین خشنیست اسلام متحجر اسلام دست و پا گیر

همه و همه را هزاران بر شنیده ایم اما بشنوید از قانون جدید

این قانون که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده

از این پس هیچ هواپیمائی در هنگام پخش اذان حق پرواز ندارد؟

آخر کدام یک از این کشورهای مسلمان که جمعیت آنها به یک میلیارد نفر می‌رسد این قانون را دارد که ما دومین آن باشیم؟

همین کشور عربستان که اسلام را به زور شمشیر وارد ایران کرد این قانون را دارد یا اجرا می‌کند؟

اخر یکی‌ نیست به این نمایندگان مفتخور نظام ولی‌ فقیه بگوید

شما نماینده مردم هستید یا نماینده ولی‌ فقیه یا اسلام؟

حالا فرض می‌کنیم که

یک رئیس شرکت که هزاران کار نکرده دارد و باید برای یک جلسه سر ساعت برسد جوری برنامه ریزی می‌کند که

فلان ساعت به مقصد برسد

حل اگر زمان پرواز وی با اذان تنظیم شده بود

این یعنی‌ اینکه ۳۰ دقیقه اذان یعنی‌ ۳۰ دقیقه تأخیر!

خدا را شکر که تمام پروازی ایران راس ساعت انجام میشود آنوقت حساب کنید زمان تاخیر این رئیس شرکت را

حالا این قانون به کنار

در ادامه آمده که میهمان دارن و کارکنان فرودگاهی باید محجبه تر بشوند

شما دو عکس زیر را نگاه کنید

عکس اول مربوط به به کشور اردن مسلمان است


عکس بعدی مربوط به کشور به زور مسلمان  شده ایران


ببینید تفاوت فاحش را

آخر چقدر دیگر باید حجابمان را سفت کنیم که اسلام به خطر نیفتد؟

لعنت به این دین لعنت به این نظام جمهوری اسلامی ایران که این گونه زنان را در بند میکشد

خدایا به  داد ما برس

شیدا کاشانی

فعال حقوق زنان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)