گزارش ماهیانه رویدادهای مربوط به زندانیان بهایی در ایران ، خرداد ۱۳۹۵

به گزارش بازداشت در ابتدای خرداد ۱۳۹۵ تعداد زندانیان جامعه بهایی در زندانهای ایران ۴۳ نفر بود .

در تاریخ هشتم خرداد ماه خانم ناطقه نعیمی برای اولین بار از زندان یزد به مرخصی ده روزه آمد.

در تاریخ یازدهم خرداد ماه آقای شمیم روحانی زندانی بهایی زندان اهواز به مرخصی پنج روزه آمد.

صبح روز دوازدهم خرداد ماه آقای کیوان پاکزادان شهروند بهایی توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خواهرش بازداشت شد و بعد از ظهر همان روز در ساعت هفده طی تماسی اطلاع داد که در بند ۲۰۹ زندان اوین میباشد ، وی همچنان تحت بازجویی و در شرایط بلاتکلیف قرار دارد.

در تاریخ هفدهم خرداد ماه عدم تمدید مرخصی شمیم روحانی شهروند بهایی و بازگشت وی به زندان اهواز.

در تاریخ هجدهم خرداد ماه شمیم اتحادی شهروند بهایی از زندان یزد آزاد شد.

در تاریخ هجدهم خرداد ماه در پی عدم تمدید مرخصی خانم ناطقه نعیمی به زندان یزد بازگشت.

در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه خانم سارا اخلاقی شهروند بهایی که در تاریخ هفتم خرداد ماه مزون وی پلمپ شده بود جهت انجام مراحلِ قانونیِ فکِ پلمپ به دادگاه احضار گردید اما متاسفانه بازداشت شد در حالیکه قاضی مربوطه گفته بود ایشان تنها ملزم به شرکت در یک کلاس توجیهی می باشند. وی همچنان در شرایط بلاتکلیف بوده و هنوز در بازداشت به سر می برد.

جمعا در این ماه یک آزادی ، دو بازداشت و دو مرخصی داشتیم.
دو مرخصی به علت عدم تمدید به زندان بازگشتند ، و هر دو نفر بازداشتی متاسفانه در بلا تکلیفی به سر می برند.

تعداد مسجونین جامعه بهاییان ایران در این ماه به چهل و پنج نفر رسید.4543

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)