دربارهء تلاش پنهان و شدید برای رهبر شدن ناشایسته نالایق فاسد مجتبی خامنه ای انگل مردم ایران
با درود فراوان به تمامی آزادیخواهان و ملت شریف ایران
مجتبی خامنه ای فاسد جانی احمق محیل؛ انگلی سطح هوش پایین و تروریست که هیچ پخی نیست و انگلیست کودن و ضد مردمی خون مردمخوار و دزد و غارتگر و فاسد که از مقام و موقعیت مملکتی غصب شده توسط علی گدا خامنه ای پدرش و همچنین امکانات کشور سوءاستفاده های انگلوارانه و رانتخورانه و مفتخوارانه بسیار نموده و مینماید و از همین طریق میلیاردها دلار سرقت نموده و در بانکهای خارجی پنهان و پس انداز کرده است پولی که باید به مردم شریف ایران بازگردد؛ با وجود جانی بودن؛ فساد علنی؛ ناشایستگی؛ بی لیاقتی؛ رانتخواری و مفتخواری انگلوار زندگی مردم؛ عدم توانایی های فکری و مغزی لازم و عدم داشتن سلامت اخلاقی و فساد اخلاقی همچون پدر فاسد دزد و جنایتکار گدای خود؛ خیال خام رهبر شدن را در سر میپروراند و توسط و با حمایت پدرش علی گدا خامنه ای برای این منظور همه گونه برنامه ریزی کرده و مزدورپروری نموده است؛ از آنجا که این انگل سفله زبون ادعا میکند که سپاه در دست و اختیار اوست و از آنجا که وی در پی دست چین نمودن مجلس خبرگان بگونه ایست که وی را که هیچ شایستگی و لیاقتی ندارد را بعنوان رهبر انتخاب نماید باید از هم اکنون به هر نحو ممکن با این سوءاستفاده از مقام و موقعیت مربوط به کشور و این موروثی شدن دیکتاتوری فاسد شکنجه گر و تروریستی و حتی احتمال در نظر گرفته شدن این انگل جنایتکار فاسد دزد تروریستِ دون و بی پدر و مادر فاسد مخالفت نمود تا دوران حماقت و جنایت؛ ترور؛ شکنجه؛ اعدام؛ حبس های ناعادلانه؛ بی عدالتی و ظلم و کثافت و غارت و خیانت و فساد و ظلم و ستم و اختلاس و مزدوری روسیه و سوءاستفاده های شدید و بسیار زیاد علی گدا خامنه ای به مملکت از مقام و قدرت و امکانات مربوط دیگر تکرار نشود و با سوءاستفاده و برنامه های پنهانی فاجعه ای بدتر از قبل و اشتباهی بسیار بزرگ مردم ایران را دوباره مبتلا و دچار ننماید.
مرگ بر علی گدا خمنه ای؛ مرگ بر حسن گدا روحانی ؛ مرگ بر اکبر گدا رفسنجانی
مرگ بر تمامیت نظام فاسد حاسد گدایان
با درود بر آزادی؛ دموکراسی و حقوق بشر
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی
https://www.tribunezamaneh.com/archives/99965
http://mirhosseini.weebly.com
http://shahinmirmohammadhosseini.weebly.com