به گزارش بازداشت به نقل از صفحه شخصی نسرین ستوده منزل دکتر قاسم اکسیری فرد استاد فیزیک دانشگاه خواجه نصیر، امروز توسط مامورانی بازرسی و کامپیوتر و برخی لوازم او را ضبط کرده اند.
برگ احضاریه ای که به او داده شده است نشان می دهد که تا ۵ روز آینده باید خود را به دادسرای اوین معرفی کند.
در برگ احضاریه باید نوع اتهام نوشته شود؛ اما نوع اتهام ایشان مشخص نشده است.
دانشگاه خواجه نصیر حدود ۲ سال است که او را از ادامه ی کار به دلیل نازکی صدا، محروم کرده است.
بیش از یک سال و نیم است در اعتراض به محرومیت حرفه ای اش، در مقابل این دانشگاه دست به اعتراض زده است.4362

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)