به گزارش بازداشت به نقل از سلحشور آزادی صبح امروز ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ تعدادی از معلمین و کارگران همراه با خانواده فعال کارگری و زندانی سیاسی جعفر عظیم زاده در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
این تجمع در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین به خواسته های برحق زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا جعفر عظیم زاده و درحمایت از وی انجام شد.
جعفر عظیم زاده که از تاریخ ۳۰ اردیبهشت در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی دست به اعتصاب غذا زده است٫هم اکنون در چهل و چهارمین روز اعتصاب غذای خود به نقطه خطرناک رسیده و بنا به اخبار دچار تشنج و بیهوشی شده است.4335

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)