به گزارش بازداشت مادر جانباخته مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات ۸۸ گفت :
سه سال پیش بود در چهارمین مراسم سالگرد مصطفایم ، آرش صادقی را کنار قبر مصطفی ، تنها پسرم در حضور تمام مهمانان در آغوش کشیدم و با افتخار گفتم زین پس تنها پسرم تویی و پس از آن اشک امانمان نداد . اما لابلای تمام اشکها و بغض هایمان آرش نیز مرا به مادری پذیرفت .
امروز اما پسرم را ناعادلانه به بند کشیده اند و حتی مجال یک وداع با گلش را به او ندادند . نمی گذارم آنچه با خانواده ام کردید با آرشم نیز انجام دهید . آرش باید بدون قید وشرط آزاد شود . و بدانید برای این کار از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد . من مادرش هستم ….4312

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)