به گزارش بازداشت به نقل از خبر نگار عرفان حلقه لیلا جعفری ، از شاگردان محمد علی طاهری ، که پیش از این به دوسال حبس محکوم شده بود ، دیروز ۱۸ خرداد ، برای شروع حکم خودش را به اوین معرفی کرد.4285

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)