به گزارش بازداشت زندانی سیاسی سعید شیرزاد به جعفر عظیم زاده زندانی سیاسی و فعال کارگری پیامی فرستاده است که در زیر می خوانید :
پتک است خون من در دست کارگر، داس است خون من در دست برزگر
سلام رفیق
با گرم‌ترین و سرخ‌ترین درودها بر تو همراه و غمخوار محروم‌ترین قشر جامعه که این روزها تنها و تنها به‌خاطر دفاع از خواسته‌های صنفی کارگران در حال گذراندن حکم ۶ ساله‌ات در زندان اوین هستی و بیش از ۳۰ روز از اعتصاب‌ غذایت می‌گذرد٬ اعتصابی که در مقابلش تنها خواهان برداشته شدن اتهامات سیاسی‌ای هستی که بر پرونده‌ات است و باز درود بر تو که با چنین خواسته‌یی در واقع به‌دنبال رسمیت بخشیدن به خواسته‌های صنفی ای هستی که برای به‌رسمیت شناخته شدن آن، جانت را بر کفه ترازویی گذاشته‌ای که در صورت پایان آن هم تا سالها دردها و عواقبش با تو خواهند بود.
رفیق جان این روزها که آشکارا هم طبقه‌ای‌هایمان را در میادین شهر شلاق می‌زنند نه از تو می‌خواهم که اعتصابت را بشکنی و نه می‌خواهم که نشکنی٬که این راه بی‌بازگشتیست که تنها خودت می‌توانی برای آن تصمیم بگیری و این تصمیم چه در میانه‌های راه و چه در پایان و مقصدی که به سویش شتافته‌ای تنها با خود توست. و شکستن یا نشکستن این اعتصاب حق بی‌بدیل خودت است.
علاوه بر حمایت بی‌چون و چرا از خواسته‌های تو رفیق کارگر و در بندم در پایان تنها کلمه‌ای که می‌توانم را به جای خداحافظی برایت می‌نویسم که:
طاقت بیار رفیق ٬ طاقت بیار
سعید شیرزاد
زندان گوهردشت.4186

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)