روزی که امید کوکبی از دست دژخیمان رها شد، نامه شما را به رییس جمهور ، در برابرش می نهم و ازو داوری می خواهم که دوستان تو ، چنین کردند ، آیا به کار تو آمد و باری از دوش تو برداشته شد؟ رنج تو در زندان کمتر شد؟ روحانی یا نماینده اش کاری برایت می توانستند بکنند و کردند؟
۱- – هم کلاسی ها و دوستان امید کوکبی ! آیا  براستی می خواهید امید کوکبی از دست دشمنان این مرز و بوم ، آزاد شود یا نه، تنها می خواهید کاری محافظه کارانه و معتدل که همان رفع مسوولیت است انجام دهید؟و اگر چنین باشد که بی گمان نیست ، نتیجه کردار و رفتارشما ، شما را در کنار حاکمان جمهوری اسلامی جای می دهد و اگر نگویم چه بسا پایینتر! ….
و نامه ای به شما ۳۳۰ دانش آموخته دانشگاه شریف

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)