روز گذشته جمعی از فعالین سیاسی ودانشجویی با برگزاری مراسمی ،تولد ۲۹ سالگی ضیا نبوی ،دانشجوی ستاره دار در بند را جشن گرفتند.

در این مراسم جمعی از هم بندیان سابق ضیا نبوی در اوین وکارون،نزدیکان ودوستان ضیا نبوی ،فعالین دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل ،خانم ها مریم قدس ،همسر آقای عبدالفتاح سلطانی وآقای نوری زاد حضور داشتند!

حاضران در این مراسم با ذکر خاطرات  خود از ضیا ،یاد این دانشجوی زندانی را گرامی داشته وبه ستایش مقاومت او پرداختند!

مهدیه گلرو در اشاره به دوران فعالیت مشترکش با ضیا نبوی ومجید دری در شورای دفاع از حق تحصیل، گفت:«آن روزها ساعت جلسات شورا را که تعیین میکردیم،ضیا با وجوداینکه که گاهی از سمنان وگاهی هم از شمال خود را به تهران میرساند، ومجید با آنکه از عسلویه برای جلسه حاضر میشد ، همواره در ساعت مقرر در مکان تعیین شده حاضر بودند!میخواهم بگویم که باین حد کارمان را جدی میگرفتیم.

بعد از انتخابات وبازداشت شدن هایمان ودر طول  بازجویی ها، همه ی اعضای شورا به این مطمئن  ودلگرم بودیم ،که هیچ  کدام مان حرفی علیه شورا نخواهیم گفت وپشت هم خواهیم ایستاد..»

ایشان همچنین تاکید کرد:

«فعالیتهای ما در شورای دفاع از حق تحصیل ،مصداق کامل یک فعالیت صنفی ودانشجویی بوده واتهاماتی  که به اعضای شوراء  در ارتباط با همکاری با سازمان مجاهدین نسبت داده شده -اتهامی که من از آن تبرئه گشتم ،اما ضیا ومجید همچنان به واسطه این اتهام در تبعید بسر میبرند- یک کذب محض است»

مهدیه گلرو سخنان خود را با ارزوی آزادی ضیا وامید باینکه سی سالگی اش را در بیرون از زندان ودر کنار خانواده ودوستانش جشن بگیرد به پایان برد.

علی ملیحی که در زندان اوین با ضیا آشنا وهم بند شده بود،در تعریف خود از خاطرات زندان گفت:

«من شش ماه با ضیا زندگی کردم، ضیا تخت زیرین مرا داشت ، ومن چنان به او عادت کرده بودم ، که بعد تبعیدش به اهواز،تا مدت ها علی رغم خواهش واصرار هم بندیان برای حفظ روحیه ی جمع ، من کنترلی براحساسات واشک ریختن هایم نداشتم.!»
در بخشی از این مراسم هم کلاسی های ضیا خاطراتی از دوران تحصیل خود در دانشگاه نوشیروانی بابل نقل کردن، تحصیلی که ضیا از ادامه ی آن محروم شد.
میلاد فدایی اصل، از همبندی های ضیا هم در وصف وی این گونه گفت: ” تصور من از ضیا نبوی همواره فردی پر جمب و جوش و پر حرف بود، ولی بعد از آشنایی با وی متوجه شدم که جمب و جوش ضیا نتیجه ی پایان سکوت و آرامش اوست.”
عاطفه نبوی ، دختر عموی ضیا و از زندانیان سیاسی تازه از بند رهیده، با تاکید به سخنان مهدیه گلرو برای آزادی هر چه زودتر ضیا و سایر زندانیان سیاسی ابراز امیدواری کرد.

حسام سلامت -از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل واز دوستان دوران دانشجویی ضیا –در اشاره به دوستی دیرپا وقدیم خود با ضیا به توضیح اولین وآخرین دیدار خود با ضیا پرداخت.

«اولین بار ضیا رو در جلسه ی انجمن دانشگاه مازندران ملاقات کردم، واز همان جا رابطه ی دوستی عمیقی بین ماشکل گرفت،از همان ابتدا معلوم بود که ضیا پسر صادق وبا جربزه ای ست که اگر حرف یا ادعایی دارد تاانتهایش خواهد رفت مقاومت خواهد کرد..همان طور هم که مقاومت کرد و وفادار ماند!

آخرین دیدارمان هم دردوره ی بازداشت مان،در صحن عمومی دادگاه انقلاب بود که ،درحالیکه از حسن اتفاق در یک ردیف وبموازات هم نشسته بودیم، واو سرش را ماشین کرده بود..وما در طول جلسه بیکدیگر نگاه میانداختیم و وبحوادث جاری می خندیدیم!!

میهمان دیگر مراسم -آقای محمد نوری زاد- در تعریف  شناختی که  از ضیا نبوی در زندان اوین کسب کردند گفتند:

«ضیا یک ادب “بزگ بود!اخلاق و متانتی که من در این پسر دیدم مثال زدنی بود!…»

در این مراسم بسیاری از فعالان دانشجویی که در مقطع پس از انتخابات به زندان دچار آمده بودند، از جمله مهدیه گلرو، پیمان عارف، حسام سلامت، اشکان ذهابیان، میلاد فدایی و میلاد اسدی حضور داشتند.

این مراسم با فوت کردن کیک تولد ضیا با آرزوی آزادی او وسایر زندانیان سیاسی وپذیرایی میهمانان پایان یافت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)