خامنه ای فاسد و روحانی فاسد؛ نظام فاسد دیکتاتوری تروریستی از ایران به کشورهای دیگر فساد صادر میکند؛ تنها چیزی که تولید نظام فاسد ولایت فقیه است؛ فساد، ترور، شکنجه، اعدام و زندان و فقر و فحشاست و خانواده های خود مقامات و سران نظام نیز به آن مبتلایند!
هر گونه امکان جلوگیری و برطرف نمودن این فساد افسار گسیخته و از حد گذشته حاصل از حکومت ولایت فقیه و علی گدا خامنه ای؛ بجز رفتن وی و خانواده اش (بویژه عدم تکرار رهبری در خانواده فاسد جنایتکار وی)؛ و رفتن روحانی غاسد و خانواده اش؛ رفسنجانی فاسد و خانواده اش؛ خاتمی فاسد و دروغگوی منافق خانواده اش؛ احمدی نژاد دزد پاک دست فاسد و خانواده اش و رفتن لاریجانی های فاسد و بسیاری دیگر و بیدار شدن ملت و مردم شریف ایران از این زنگ خطر که با صدای بسیار بلندی به صدا در آمده است امکان پذیر نیست!
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی – هلند
مرگ بر منشا فساد حکومت ولایت فقیه و علی گدای جنایتکار فاسد خامنه ای
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)